CTS Engtec muutti 1.1. alkaen Jyväskylässä osoitteeseen Matarankatu 4. Uusiin tiloihin siirtymiseen vaikutti halu yhdistää Jyväskylän toimipisteet saman katon alle. Yhteiset toimitilat palvelevat paremmin palvelutarjonnan monipuolistamista ja henkilöstömäärän kasvua.

”Olemme panostaneet yhä enemmän Keski-Suomen alueen asiakkaiden palveluun vuoden 2019 aikana, ja toimipisteidemme yhdistäminen saman katon alle nousi jo Karibun liiketoimintakaupan yhteydessä esille. Nyt pystymme toimimaan entistä paremmin paikallisesti yhdessä toimipaikassa, ja tilat ovat meidän tarpeisiimme remontoidut”, kertoo CTS Engtecin toimitusjohtaja Antti Lukka.

Uudet toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä keskeisellä paikalla, mikä edesauttaa toimistolle kulkemista. Remontin yhteydessä tiloja muokattiin paremmin vastaamaan nykyistä avointa työkulttuuria ja toimintamalleja.

”Työkulttuurimme perustuu tiimityöskentelyyn ja siksi uudessa tilaratkaisussa painotettiin yhteistilojen tärkeyttä. Nyt pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin”, toteaa konetekniikan ja LVI-suunnittelun aluepäällikkö Tomi Vainio.

CTS Engtecin kaikki yhteystiedot lukuun ottamatta osoitetta pysyvät ennallaan.

Palaa uutisiin