Energiasektorille asiantuntija-, suunnittelu- ja projektijohtopalveluja tuottava Fimpec keskittää energiamarkkinoiden ja -liiketoiminnan neuvonantoon liittyvän osaamisensa Fimpec Consulting Oy:öön. Uuden yksikön toimitusjohtajana aloittaa 1.3.2023 DI Panu Rahikka. Hän raportoi Fimpec Group Oy:n toimitusjohtaja Jukka Niemiselle.

Panu Rahikka (53), on tehnyt pitkän uran kansainvälisen konsulttiyhtiön Capgeminin palveluksessa. Hänellä on laaja kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävistä, liikkeenjohdon konsultoinnista sekä IT-konsultoinnista. Ennen astumistaan Fimpecin palvelukseen Rahikka vastasi Capgeminin Engineering-liiketoiminnoista Suomessa.

”Saamme asiakkailtamme enenevässä määrin pyyntöjä tukea heidän strategiatyötään sekä investointisuunnitelmiaan. Olemme perustaneet Fimpec Consulting Oy:n tarjoamaan tukea energiasektorin päätöksentekijöille. Laajennamme jatkossa toimintaamme myös energiasektorin ulkopuolelle muuhun teollisuuteen.  Rekrytoimme parhaillaan uusia asiantuntijoita palvelun laajentamiseksi”, sanoo Fimpec-konsernin toimitusjohtaja Jukka Nieminen.

“Koen erittäin motivoivaksi päästä tekemään töitä vihreän siirtymän parissa ja alan johtavien asiantuntijoiden kanssa. Uskon, että pystyn tuomaan uuteen yksikköön liikkeenjohdon konsultoinnin näkemystä ja toimintatapoja, jotka auttavat sekä organisaatiotamme että asiakkaitamme menestymään”, sanoo Fimpec Consulting Oy:n uusi toimitusjohtaja Panu Rahikka.

Asiakkaamme tarvitsevat tietoa uusista energiaratkaisuista ja -teknologioista sekä vaihtoehtoisista strategioista

”Asiakkaitamme ovat vakiintuneiden energiayhtiöiden lisäksi esimerkiksi toimintaansa käynnistävät sähköstä tuotteeksi (”Power-to-X”) -ratkaisujen sekä tuuli- ja aurinkovoiman varhaisen vaiheen kasvuyritykset ja hankekehittäjät. Toisaalta palvelumme soveltuvat myös muille kuin energiatoimialan yrityksille, kuten teollisuusyrityksille, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta ja esimerkiksi kunnille, jotka miettivät omaa energiastrategiaansa”, kertoo DI Jussi-Pekka Kuivala, energiakonsultoinnin johtaja Fimpec Consulting Oy:stä.

Fimpec Consulting tarjoaa energiamurroksen ytimessä toimivien yritysten johdolle riippumatonta neuvontaa, kun yritykset hakevat uutta suuntaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Keskeisiä palveluja ovat muun muassa erilaiset strategiatyöt, markkinaselvitykset, investointien arvioinnit ja toteutettavuusselvitykset.

”Selvitämme, mihin kannattaa investoida ja mitä palveluja tuottaa, jotta yritykset pystyvät vastaamaan energia-alan murroksen ja kilpailun asettamiin haasteisiin,” Jussi-Pekka Kuivala tiivistää.


» Kuva Panu Rahikasta tiedotusvälineiden käyttöön


Lisätietoja

Jukka Nieminen, toimitusjohtaja, Fimpec Group Oy
puh. +358 40 557 4547 tai jukka.nieminen(at)fimpec.com

Jussi-Pekka Kuivala, energiakonsultoinnin johtaja, Fimpec Consulting Oy
puh. +358 40 837 8095 tai jussi-pekka.kuivala(at)fimpec.com

Panu Rahikka, toimitusjohtaja (1.3.2023 alkaen), Fimpec Consulting Oy
puh. +358 44 090 4266 tai panu.rahikka(at)fimpec.com


Lisätietoa Fimpec Consulting Oy:n palveluista

Fimpec Consulting Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat energia-alan päätöksentekoa tukevat konsultointipalvelut. Konsulteillamme on syvällistä ymmärrystä eri energiaratkaisuista ja -teknologioista sekä energiamarkkinoista ja -liiketoiminnasta. Erityisosaamisalueitamme ovat vety- ja sähköstä tuotteeksi (”Power-to-X”) -ratkaisut sekä näihin liittyvä vihreän sähkön tuotanto ja lämpö- ja jäähdytysmarkkinat.

Johdon konsultoinnin palveluita ovat muun muassa:

  • energiajärjestelmien tiekartat ja yleissuunnitelmat
  • strategiset selvitykset uusiin liiketoiminta-alueisiin ja -malleihin liittyen
  • markkina-analyysit ja -selvitykset
  • avustaminen uusien palvelujen ja tuotteiden muotoilussa ja hinnoittelussa
  • laajat tekniset tarkastukset (Technical Due Diligence, TDD)
  • toteutettavuusselvitykset
  • hankintastrategiat ja hankintamallien selvitykset.

Palaa uutisiin