CTS Engtecin vahvaa kasvua pääkaupunkiseudulla on valittu johtamaan diplomi-insinööri Frans Jokinen 7.1. alkaen. Työssään Jokinen vastaa EPCM-liiketoiminnan johtamisesta ja Helsingin toimipisteen kehittämisestä. Jokinen siirtyy CTS Engtecin palvelukseen Afryltä.

Jokisella on monipuolinen ja laaja kokemus liiketoimintojen eri osa-alueista, ja hän on työskennellyt niin myynnin kuin projektitoiminnan johtotehtävissä. Jokinen näkee CTS Engtecin EPCM-liiketoiminnan kehittämisellä paljon uniikkia potentiaalia.

”Olen seurannut CTS Engtecin kehitystä viime vuodet ja näen kasvuhaluista intoa ja potentiaalia EPCM-liiketoiminnan ylös ajossa ja jalostamisesta monipuoliseksi ja tehokkaaksi asiakaskeskeiseksi liiketoiminnaksi. Minua kiinnostavat erityisesti EPCM-mallin prosessivirtaukset ja niistä syntyvät syy-seuraussuhteet sekä projektitiimien toimintatapojen kehitys.”

CTS Engtecin toimitusjohtaja Antti Lukan mukaan Jokisen vahva ammattitaito suunnittelussa sekä projektien läpiviennissä ja monipuoliset verkostot tukevat uuden liiketoimintayksikön kehittämistä.

”Frans tuo organisaatioomme uutta ajattelua ja voimaa viedä Helsingin yksikköämme ja EPCM-liiketoimintaa eteenpäin. Olemme olleet viime vuodet kiihtyvässä kasvutahdissa ja on hienoa saada Fransin huikea osaaminen viemään EPCM-palvelukokonaisuuttamme uudelle tasolle”, summaa Lukka.

Työssään Jokinen raportoi toimitusjohtajalle ja on CTS Engtecin johtoryhmän jäsen.

Palaa uutisiin