Naistenlahti 3 on Tampereen Sähkölaitoksen suurinvestointi yhä kestävämpään energiantuotantoon, jossa uusi kattilalaitosyksikkö korvaa vuonna 1977 valmistuneen Naistenlahti 2:n. Investoinnin arvo on noin 160 miljoonaa euroa ja uuden CFB-kattilan polttoaineteho on noin 210 MW.

100-prosenttisesti biopolttoainetta käyttävä kattilalaitos tulee vastaamaan uusiin ympäristövaatimuksiin ja alittamaan tiukentuvat päästörajoitukset.  Se laskee Tampereen Sähkölaitos Oy:n hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Laitos tuottaa sekä kaukolämpöä että sähköä olemassa olevalla NSL2-turbiinilla.

Projektin valmistelu käynnistyi vuonna 2017 ja valmistelu- ja rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2020. Kaupalliseen käyttöön uusi kattilalaitos otetaan suunnitelmien mukaan talvella 2022.

Fimpecin osuus Naistenlahti 3 -hankkeessa

Fimpec (Fundacon) toimi projektin hankesuunnitteluvaiheessa (2017–2019) tilaajan teknisenä asiantuntijana. Tehtävämme koostuivat muun muassa aikataulusuunnittelusta, layout-suunnittelusta, laitoskoko- ja ratkaisuvaihto-optimoinnista ja kattilalaitoksen budjettitarjouspyynnöistä sekä projektin esisuunnittelun kilpailutuksesta sisältäen tarjouspyyntöaineiston laadinnan ja hankintaneuvottelut.

Vuonna 2019 käynnistyneessä projektivaiheessa toimimme tilaajan insinöörinä (OE) osana tilaajan projektiorganisaatiota. Kilpailutimme projektin EPCM-suunnittelukonsultin (julkinen hankinta) sisältäen tarjouspyyntöaineiston laadinnan ja hankintaneuvottelut. Vastaaamme projektin hankintojen johtamisesta ja koordinoinnista sekä hankintaneuvotteluista. Hankintapaketteja on noin 60, joista julkisia hankintoja on noin 10.

Palaa uutisiin