Erilaiset energiakaasut ovat suuressa roolissa meneillään olevassa energiamurroksessa. Etenkin vihreän vedyn, biokaasun ja biometaanin varaan lasketaan paljon vihreässä siirtymässä. Ne tulevat olemaan tärkeä osa tulevaisuuden älykästä energiajärjestelmää hyvän hyötysuhteensa ja varastoitavuutensa takia. Energiakaasuilla ja kaasuverkoilla on tärkeä rooli huoltovarmuuden näkökulmasta, sillä ne sopivat säätövoimaksi sääriippuvaiselle tuuli- ja aurinkoenergialle ja tarjoavat yhden mahdollisuuden niillä tuotetun energian varastointiin. Samoin ne tarjoavat ratkaisuja liikenteen päästöjen vähentämiseen esimerkiksi raskaassa laiva- ja maantieliikenteessä.

Energiakaasujen tärkeys vihreässä siirtymässä näkyy eri tahojen tekemissä arvioissa ja suunnitelmissa. Pelkästään Euroopassa on suunnitteilla yhteensä satojen miljardien investointeja energiakaasujen tuotantolaitoksiin, siirto- ja jakeluverkostoihin sekä jakeluasemiin. Fimpecissä on pitkä kokemus ja osaamista niin erilaisten kaasun tuotantolaitosten kuin verkkojen ja jakeluasemien sekä käyttökohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Erityistä osaamista meiltä löytyy niin Power-to-X hankkeista kuin biokaasuista ja biometaanista.

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme asiantuntijaosaamista ja konsultointia energiakaasuihin liittyvästä konseptitason suunnittelusta toteutukseen, valvontaan ja käyttöönottoon saakka. Palvelumme kattavat esimerkiksi tuotantolaitoksen, verkoston tai jakeluasemien mitoituksen, laitoskonseptoinnin ja -suunnittelun, hankinnat sekä varsinaiset rakennusprojektit.

Biokaasulaskurimme avulla voi laskea kuinka paljon tietyn tyyppisestä biojätteestä saadaan tuotettua biokaasua, kuinka paljon prosessi tuottaa voittoa ja arvion bioreaktorin investointikuluista.

Osaamisalueitamme energiakaasuissa

Tuotanto

  • P2G- Synteettinen metaani
  • BIO-SNG
  • Biokaasu ja biometaani

Siirto ja jakelu

  • Siirto- ja jakeluverkostot
  • Nesteytetyn- ja paineistetun metaanin jakeluasemat
  • Nesteytetyn metaanin varastot

Käyttö

  • Teollisuuden poltto- ja raaka-aine
  • Maa- ja meriliikenteen polttoaine
  • Säätövoima, varavoima & CHP
  • Hybridiratkaisut