Fimpec on ollut suunnittelemassa ja rakennuttamassa eri tyyppisiä voimalaitoksia koko historiansa ajan. Meillä on kokemukseen perustuvaa osaamista CHP (Combined heat and power) ja WtE (Waste-to energy) -laitoksista, vesivoimasta, säätö- ja varavoimasta sekä lämpöakuista. Osaamisemme kattaa erilaiset asiantuntija-, suunnittelu- ja projektinjohtotehtävät.

Tätä osaamista pystymme hyödyntämään yhdessä uusien teknologioiden tuntemuksen kanssa, kun olemassa olevia laitoksia halutaan modernisoida ja muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Kehitys on kulkemassa suuntaan, jossa lämmön tuotannossa ollaan siirtymässä primäärienergialähteistä tuuli- tai aurinkoenergialla tuotetun sähkön käyttöön.

Asiantuntijamme pystyvät tarjoamaan kustannustehokkaita keinoja tähän oli kyse sitten kunnossapitosuunnittelusta tai teknologian muuttamisesta. Kyse voi olla polttoainemuutoksista, sähkökattiloiden tuomisesta vanhojen hiili- ja pellettikattiloiden tilalle tai kausivarastoista. Tarvittaessa meiltä löytyy osaamista myös, jos polttamiseen perustuvia ratkaisuja halutaan täydentää tai korvata esimerkiksi geoenergialla, lämpöpumpuilla, lämpöakuilla, energia-/kausivarastoilla tai muilla uusilla energiaratkaisuilla.