Teollisuuden eri toimialoilla energian tehokkaan käytön ja siihen liittyvien uusien energiaratkaisujen tarve kasvaa jatkuvasti. Energia-alan ja prosessiteollisuuden suunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijana Fimpec pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen monipuolisesti. Osaamisemme on käytössä teollisuuden energiatehokkuushankkeisiin, lämmön talteenottojärjestelmiin (LTO) ja omakäyttötuotannon uudistamiseen.

Energiatehokkuushankkeissa ja LTO-järjestelmissä etsimme keinoja energian käytön järkevöittämiseen, hukkaenergian talteenottamiseen ja energian kierrättämiseen sekä lämpöpumpputekniikan hyödyntämiseen. Nykyaikaisissa järjestelmissä samalla laitteistoilla pystytään hoitamaan sekä jäähdytys että lämmitys ja vielä varastoimaan lämpöä. Näin jätetään pois turhia energiavirtoja ja sähkönkäyttöä, vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja säästetään kustannuksissa.  Omakäyttötuotannon uudistamisessa voidaan hyödyntää uusia lämpöpumpputekniikoita, joilla pystytään tuottamaan kaukolämpökäyttöön yli 120-asteista vettä.

Vahvuutemme teollisuuden energiatehokkuuden parantamisessa on uusien teknologioiden osaamisen lisäksi syvällinen prosessiteollisuuden tuntemus. Olemme olleet suunnittelemassa ja rakennuttamassa suurta määrää eri teollisuudenalojen tuotantolaitoksia. Tunnemme ja ymmärrämme siten niiden toimintaa ja teollisuuden tuotantoprosessia.