Lämpö- ja jäähdytysmarkkina on Fimpecin vahvaa osaamisaluetta, jossa olemme olleet mukana pitkään suunnittelemassa ja rakennuttamassa tuotantolaitoksia sekä siirto- ja jakeluyhteyksiä. Nyt tämäkin osa energiamarkkinaa on keskellä murrosta, joka mullistaa niin lämmityksen ja jäähdytyksen teknologiat kuin liiketoimintamallitkin.

Tuotanto on muuttumassa kovaa vauhtia hiilineutraaliksi, mikä tarkoittaa ennen kaikkea lämmöntuotannon sähköistymistä. Polttavien laitosten rinnalle ja tilalle on tulossa hukkalämpöjä hyödyntäviä lämpöpumppuja, sähkökattiloita sekä suuren kokoluokan energiavarastoja. Hukkalämpöjen tarjonta lisääntyy muun muassa vetytalouden ja sähköstä tuotteeksi ratkaisujen myötä. Teknologian kehittyessä uudet innovatiiviset ratkaisut kehittyvät nopeasti tarjoten aivan uusia mahdollisuuksia lämmöntuotantoon.

Muuttumassa ei ole kuitenkaan pelkästään tuotanto, vaan koko markkina. Hajautettu tuotanto ja kaksisuuntaisuus muuttavat verkkojen dynamiikkaa, perinteisten kaukolämpöyhtiöiden markkinoille on tulossa uusia teknologioita hyödyntäviä ketteriä toimijoita, eikä asiakkaille riitä enää riitä pelkkä lämmön toimittaminen, vaan he vaativat räätälöityjä ja hiilineutraaleja ratkaisuja. Isommissa kaupungeissa ja taajamissa kaukojäähdytyksen kysyntäkin kasvaa kaiken aikaa.

Fimpecin osaaminen

Kaukolämpöyhtiöiltä muutokseen sopeutuminen ja sen hyödyntäminen vaatii ketteryyttä ja uusia liiketoimintamalleja.  Fimpecin energiakonsultointipalvelut pystyy tässä tilanteessa näyttämään, mihin suuntaan kannattaa mennä: mitä mahdollisuuksia muuttuva markkina tarjoaa, mihin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kannattaa tarttua, millaisia liiketoimintamalleja ja tuotteita voi kehittää sekä miten ne kannattaa hinnoitella.