Fimpec Consultingin energiakonsulteilla on asiakkaille tarjottavana syvällistä ymmärrystä eri energiaratkaisuista ja -teknologioista sekä energiamarkkinasta ja -liiketoiminnasta. Kokonaisuuden ymmärtämisen lisäksi tunnemme juuri ne alueet, joissa tiedon tarve on suurinta: erityisosaamisalueitamme ovat vetytalous ja sähköstä tuotteeksi (Power-to-X) -ratkaisut, tuuli- ja aurinkovoima, lämpö- ja jäähdytysmarkkina sekä teollisuuden energiaratkaisut.

Vahvuutenamme energiakonsultoinnissa on Fimpecin laaja kokemus energia-alan erilaisista ja eri kokoisista projekteissa, joissa se on ollut mukana useissa rooleissa suunnittelusta rakennuttamis- valvonta- ja konsultointitehtäviin. Kohteet vaihtelevat perinteisistä voimalaitoksista tuulivoimaan, lämpöpumppujen hyödyntämiseen ja vihreän vedyn tuotantolaitoksiin. Näistä projekteista hankittua tietoa jalostamme energiakonsultoinnin käyttöön.

Kaikille energia-alan toimijoille

Energiakonsultointipalvelumme soveltuvat kaikkien energia-alan toimijoiden hyödynnettäviksi. Asiakkaana voivat olla yhtä hyvin uutta suuntaa etsivät suuret ja pienet energiayhtiöt, toimintaansa käynnistävät uuden teknologian kasvuyritykset tai esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman hankekehittäjät ja sijoittajat. Palvelut soveltuvat myös muille kuin energiatoimialan yrityksille, kuten teollisuusyrityksille, jota pyrkivät kohti hiilineutraaliutta ja esimerkiksi kunnille, jotka miettivät omaa energiastrategiaansa.

Vetytalous ja ­Power-to-X

Vetytalouden ja sähköstä tuotteeksi (Power-to-X) -ratkaisujen investoinnit ovat käynnistymässä toden teolla eri puolilla maailmaa – myös Suomessa. Kehitystä eteenpäin ovat viemässä ennen kaikkea uudet hankekehitys- ja kasvuyritykset. Ne tarvitsevat nyt liiketoimintansa kehittämisen ja valintojensa tueksi ymmärrystä vasta muotoutumassa olevasta markkinasta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista ja riskeistä. Fimpecin energiakonsultointipalvelut pystyy sitä tarjoamaan.

Tuuli- ja aurinkovoima

Tuuli- ja aurinkovoiman kysynnän kasvu jatkuu kiihtyvänä energiamurroksen edetessä sekä vetytalouden ja sähköstä tuotteeksi -ratkaisujen yleistyessä. Uusia tuuli- ja/tai aurinkovoimapuistoja tarvitaan siksi lisää. Toisaalta tarvitaan lisää käyttökohteita puhtaalle energialle, jolloin Power-to-X- ja uusiutuvan sähkön tuotannon investoinnit tukevat toinen toisiaan. Fimpecin energiakonsultointipalvelut tarjoaa kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta hankkeiden arviointiin, kehittämiseen ja hinnanmäärittelyyn erityisesti hankekehittäjille sekä heiltä kohteita hankkiville tahoille.

Lämpö- ja jäähdytysmarkkina

Lämpö- ja jäähdytysmarkkina on muun energia-alan tavoin keskellä murrosta, joka mullistaa niin lämmityksen ja jäähdytyksen teknologiat kuin liiketoimintamallitkin. Kaukolämpöyhtiöiltä muutoksen keskellä menestyminen vaatii ketteryyttä ja uusien liiketoimintamallien omaksumista. Fimpecin energiakonsultointipalvelut pystyy näyttämään tässä tilanteessa, mitä mahdollisuuksia on tarjolla ja mihin suuntaan kannattaa mennä.

Energiakonsultointia teollisuudelle

Teollisuudessa on tällä hetkellä kova tarve hiilineutraaleille ratkaisuille, joissa energian hankinta ja energiaratkaisut ovat keskeisessä asemassa. Samanaikaisesti energian hankinnan ja käyttämisen mallit ovat nopeasti muuttumassa, mikä tekee optimaalisen ratkaisun löytämisestä haasteellisen tehtävän. Fimpecin energiakonsultointipalvelut on tässä tehtävässä oikea yhteistyökumppani, sillä energiamarkkinan lisäksi meillä on syvällistä ymmärrystä prosessiteollisuudesta ja sen erityistarpeista.