Fimpec Consultingin energiakonsulteilla on asiakkaille tarjottavana syvällistä ymmärrystä eri energiaratkaisuista ja -teknologioista sekä energiamarkkinasta ja -liiketoiminnasta. Kokonaisuuden ymmärtämisen lisäksi tunnemme juuri ne alueet, joissa tiedon tarve on suurinta: erityisosaamisalueitamme ovat vetytalous ja sähköstä tuotteeksi (Power-to-X) -ratkaisut, tuuli- ja aurinkovoima, lämpö- ja jäähdytysmarkkina sekä teollisuuden energiaratkaisut.

Vahvuutenamme energiakonsultoinnissa on Fimpecin laaja kokemus energia-alan erilaisista ja eri kokoisista projekteissa, joissa se on ollut mukana useissa rooleissa suunnittelusta rakennuttamis- valvonta- ja konsultointitehtäviin. Kohteet vaihtelevat perinteisistä voimalaitoksista tuulivoimaan, lämpöpumppujen hyödyntämiseen ja vihreän vedyn tuotantolaitoksiin. Näistä projekteista hankittua tietoa jalostamme energiakonsultoinnin käyttöön.

Kaikille energia-alan toimijoille

Energiakonsultointipalvelumme soveltuvat kaikkien energia-alan toimijoiden hyödynnettäviksi. Asiakkaana voivat olla yhtä hyvin uutta suuntaa etsivät suuret ja pienet energiayhtiöt, toimintaansa käynnistävät uuden teknologian kasvuyritykset tai esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman hankekehittäjät ja sijoittajat. Palvelut soveltuvat myös muille kuin energiatoimialan yrityksille, kuten teollisuusyrityksille, jota pyrkivät kohti hiilineutraaliutta ja esimerkiksi kunnille, jotka miettivät omaa energiastrategiaansa.