Tuuli- ja aurinkovoima ovat jo lyöneet itsensä lävitse sähköntuotannossa, mutta niillä tuotetun päästöttömän energian tarve on tulevaisuudessa vain kasvamassa. Kysyntää kasvattavat muun muassa vetytalouden ja sähköstä tuotteeksi -ratkaisujen kasvavat tarpeet, lämpö- ja jäähdytysmarkkinan sähköistyminen sekä ylipäänsä yhteiskunnan sähköistämisen trendi. Toisaalta investointitahti puhtaaseen sähkön tuotantoon on ollut viime aikoina todella kova, joten sähköstä tuotteeksi -ratkaisuja ja muita sähkön käyttökohteita tarvitaan edelleen lisää, jolloin nämä sektorit tukevat toinen toisiaan. Tässä tilanteessa Suomi on kiinnostava investointiympäristö vapaiden maa-alueidensa, luonnonolosuhteidensa, infrastruktuurinsa ja vakautensa ansiosta. Aivan uusia mahdollisuuksia tarjoavat merituulipuistot, joista ensimmäisten suunnittelu on jo käynnistymässä.

Fimpecin osaaminen

Fimpec on ollut valmistelemassa useita tuulivoimapuistohankkeita, tekemässä niitä koskevia ennakkoselvityksiä sekä rakennuttamassa ja valvomassa kohteiden rakentamista. Samoin olemme mukana kehittämässä aurinkovoimakohteita. Siten meillä on käytännön kokemukseen perustuva ymmärrys tuuli- ja aurinkovoiman mahdollisuuksista, kustannuksista ja siitä, miten uusia hankkeita kannattaa viedä eteenpäin.

Tietämyksemme ansiosta pystymme auttamaan niin hankekehittäjiä kuin kuntiakin ymmärtämään kiinnostuksen kohteena olevan alueen potentiaalin, kaavoitus- ja luvitusprosessien vaatimukset, tuuli- ja/tai aurinkovoimahankkeen toteutus- ja tuotantomahdollisuudet sekä riskit. Osaamistamme on:

  • hankekehitysyhtiön strategian ja hankeportfolion optimointi,
  • sen arviointi, minkälaisia maa-alueita kannattaa hankkia ja missä hankekehitysvaiheessa,
  • mihin asti hanketta kannattaa kehittää
  • mikä on sopiva ajankohta divestoinnille (esimerkiksi valmiina rakennettavaksi tai valmiiksi rakennettu -vaihe)
  • kehitettävän tai ostettavan hankkeen arviointi ja arvonmääritys (Due Diligence).

Samalla tavalla teemme hankkeiden arviointia ja arvonmääritystä tahoille, jotka harkitsevat hankkeen ostamista sekä edelleen omistamista ja operointia. Tuuli- ja aurinkovoiman tuntemuksemme on hyödynnettävissä myös vetyliiketoimintaa ja sähköstä tuotteeksi -ratkaisuja kehittäville yrityksille, joille päästöttömän energian varma saatavuus on ratkaisevan tärkeä toimintaedellytys.