Vetytaloudesta ja sähköstä tuotteeksi -ratkaisuista (Power-to-X) on puhuttu jo pitkään, mutta nyt kehitys on edennyt vaiheeseen, jossa on alkanut myös tapahtua. Investoinnit ovat käynnistymässä toden teolla eri puolilla maailmaa – myös Suomessa. Hyvän pohjan kasvulle tarjoaa se, että tuotteille on kysyntää jo nyt, kun vedyn sekä siitä jalostettujen tuotteiden, kuten metaanin, metanolin ja ammoniakin käyttäjät haluavat siirtyä hiilineutraaleihin vaihtoehtoihin. Lisäksi vihreän vedyn ja sen jatkojalosteiden käyttökohteet ja käyttötarkoitukset ovat vain lisääntymässä energia-alan murroksessa.

Markkina tarjoaa siten valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta epävarmuustekijöitäkin riittää. Koko ala on vasta muotoutumassa ja markkinaa määrittävät uudet kasvuyritykset, jotka pyrkivät löytämään paikkansa markkinan arvoketjussa ja hyödyntämään potentiaalinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on useimmille niistä myös suuri haaste. Toimintaa suunniteltaessa ja käynnistettäessä yritysten pitäisi pystyä tekemään linjauksia ja päätöksiä, jotka perustuvat faktoihin ja markkinan ymmärtämiseen, mutta tähän käytettävissä olevat resurssit ovat yleensä rajalliset.

Fimpecin osaaminen

Fimpecin energiakonsultointipalvelut pystyy auttamaan tässä sekä toimintaansa aloittavia kasvuyrityksiä että markkinoilla jo toimivia tai sinne haluavia yrityksiä, jotka hakevat uudelta alueelta liiketoimintamahdollisuuksia. Tuomme asiakkaidemme käyttöön syvällisen ymmärryksen markkinasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kokemusta uusista teknologioista ja mukana olosta edelläkävijähankkeissa. Autamme asiakkaitamme hahmottamaan ja päättämään:

  • mihin he haluavat markkinassa asemoitua
  • mitä tuotteita ja kenelle valmistaa
  • mistä ja miten hankkia tarvittava puhdas energia
  • miten hyödyntää kannattavuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä prosessissa syntyviä sivutuotteita
  • miten luoda pohja kannattavalle liiketoiminnalle.

Tämän teemme asiakaskeskeisesti, jokaisen asiakkaan tarpeet ja tavoitteet ymmärtäen, tätä sparraten ja yhdessä ajatuksia eteenpäin jalostaen – kuten Fimpecin toimintatapaan kuuluu. Osaamme ja olemme valmiita myös heittäytymään ja löytämään asiakkaan kanssa aivan uusia polkuja ja mahdollisuuksia. Kun kyse on vetytaloudesta ja sähköstä tuotteeksi -ratkaisuista, kaikki ovat uuden äärellä eikä toimiala- tai muiden rajojen kannata antaa rajoittaa ajattelua, vaan asioita on osattava katsoa laajasta näkökulmasta.