Johtajuutta projektiin kuin projektiin

Fimpecin projektijohtopalveluiden lähtökohtana on toimia asiakkaidemme edunvalvojana ja auttaa heitä viemään hankkeet läpi aikataulussa ja budjetissa pysyen. Nämä palvelut ovat tarjolla kaikilla toimialoillamme teollisuudessa, energia-alalla sekä infra- ja kiinteistösektoreilla.

Projektijohtopalvelumme ovat käytettävissä kaikissa hankkeen vaiheissa (esisuunnittelu ja hankesuunnittelu, perussuunnittelu, toteutussuunnittelu, toteutus ja valvonta) asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa.

Onnistuneen projektin perusta luodaan sen alkuvaiheessa

Kokemus on osoittanut, että meistä saatava hyöty on suurin, kun olemme hankkeessa mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin voimme vaikuttaa keskeisiin päätöksiin ja kustannuksiin eniten. Perussuunnittelu- / hankesuunnitteluvaiheessahan tehdään suurin osa projektin läpiviennin ja budjetin kannalta keskeisistä ratkaisuista ja lyödään kiinni jopa 90 prosenttia kustannuksista.

Tämä on myös se hankkeen vaihe, jossa kustannuksiin pystytään vaikuttamaan eniten. Lisäksi tämä on oikea vaihe suunnitella hankkeen läpivienti ja valmistella merkittävimmät hankinnat. Jos olemme mukana jo tässä vaiheessa, pystymme auttamaan asiakkaitamme näkemään suunnitelmiin liittyvät riskit ja karikot, luomaan realistiset suunnitelmat ja budjetit sekä tietenkin toteuttamaan ne.