Fimpecin EPCM-palvelut tarjoavat selkeän ja ennustettavan tavan investointiprojektin läpiviemiseen. EPCM-palveluntuottajana johdamme projektia asiakkaamme puolesta tai hänen tukenaan tai tarjoamme tarvittavat projektinjohtopalvelut hankkeen kaikkiin vaiheisiin. Vastaamme kaikesta investointiin tarvittavasta suunnittelusta, koordinoinnista, hankinnoista sekä rakentamisen johtamisesta ja valvonnasta asiakkaan kanssa sovitun budjetin ja aikataulun mukaisesti.

Palvelun avulla projekti viedään läpi ennalta sovitulla tavalla, kestäviä ratkaisuja käyttäen ja siten, että investointi saadaan tuottamaan asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. EPCM-kokonaispalvelumme sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet, jotka voi hankkia myös erikseen.

 • Projektikehityksen ja suunnittelun johtaminen.
 • Luvitusten johtaminen.
 • Suunnittelu sekä suunnittelutiedon ja projektidokumentaation hallinta.
 • Määrätieto, aikataulu ja hankinnat.
 • Rakennusvaiheen työmaan johto- ja valvontatehtävät.
 • Käyttöönotto- ja luovutusvaiheen tehtävät.

Palvelu tarjoaa

 • Oma resurssitarve on vähäinen. Asiakas voi keskittyä omaan ydintoimintaan.
 • Asiakkaalla on jatkuvasti vaikutusmahdollisuus hankkeen etenemiseen.
 • Palvelun joustavuus.
 • Hanke voidaan käynnistää nopeasti, koska yhdellä kertaa ostetaan sekä projektin hallinta- että suunnittelupalvelut.
 • Tiedonkulku ja päätöksenteko on nopeaa.
 • Palvelumme sisältää aina hyvät tekniset ja prosessiratkaisut sekä osaavan asiantuntijatiimin.