Hankkeen työturvallisuuden ja siihen liittyvien velvoitteiden hoitaminen asianmukaisesti ja tehokkaasti edellyttää asiantuntemusta ja aktiivista otetta turvallisuussuunnittelussa, työturvallisuusasioiden hoitamisessa ja niiden valvonnassa. Fimpeciltä löytyy tähän tarvittava osaaminen, joten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja tavoitteellista turvallisuuden hallintaa työn, työolojen ja työympäristön turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa.

HSE-palveluja voi hankkia Fimpeciltä joko osana laajempaa palvelukokonaisuutta tai erikseen. Työnjako sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Kaikissa tapauksissa parhaat tulokset saavutetaan, jos asiantuntijamme on mukana projektissa jo esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa tuomassa esiin turvallisuusnäkökulmaa.

HSE-palvelut ovat käytettävissä kaikilla toimialoillamme.

Palvelu tarjoaa

  • Osaavat ja tehtävään valveutuneet asiantuntijat, joilla on kokemusta ja näyttöä erilaisten rakennus- ja asennushankkeiden HSE-tehtävien mallikkaasta hoitamisesta valmistelusta hankkeen luovutukseen.
  • Fimpecin HSE-asiantuntjoiden tukena on koko yrityksen osaaminen ja koetellut toimintatavat.
  • Kokemusta turvallisuussuunnittelusta, jolla varmistetaan ennakoitavuus ja järjestelmällisyys.
  • Vankkaa projektinjohto-osaamista, sillä HSE-asiantuntijoidemme osaamisessa yhdistyy pitkä rakennusalan työkokemus sekä työturvallisuusasioiden ja -lainsäädännön tuntemus.
  • Autamme tunnistamaan hankkeeseen liittyvät työturvallisuusriskit kaikissa vaiheissa ja toimimaan yhteistyössä muiden osapuolten ja asiantuntijoiden kanssa riskien eliminoimiseksi.