Fimpecin kustannusjohtamisen palvelut auttavat valvomaan tilaajan etua koko rakennusprojektin ajan ja varmistavat kustannusten pysymisen budjetissa. Niihin kuuluvat määrälaskentapalvelut, kustannus- ja sopimushallintapalvelut sekä kustannusarviot. Palveluissa yhdistämme pitkällä ajalla eri käytännön hankkeista saadun laajan ja monipuolisen tietopääomamme ja kokemuksemme nykyaikaisen tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Avainasemassa on kehittämämme QIM-konsepti (Quantity information management) määrätiedon hallintaan. Se tarjoaa toimivan työkalun kustannusten hallintaan rakennushankkeen eri osa-alueilla, kuten materiaalihankinnoissa, aikataulutuksessa sekä työmaan hallinnassa, resurssoinnissa ja hankinnoissa. Tarkka määrätiedon mahdollistaa huomattavat kustannussäästöt. Samoin se auttaa hahmottamaan oikean kustannustason jo rakennushankkeen varhaisessa vaiheessa.

Palvelu tarjoaa

  • Hanke pysyy budjetissa.
  • Käytettävissä on yhdenmukainen ja päivittyvä määrätieto läpi hankkeen.
  • Asiakas voi hyödyntää oikeaa ja päivittyvää määrätietoa, samoin muut projektin osapuolet.
  • Lean-johtamisen avulla voidaan vähentää hukkaa, koska tieto on lähtökohtaisesti oikein.
  • Mahdollisuus hyödyntää jälkilaskentatietoa.