Tietomallin (BIM) avulla hanke rakennetaan visuaalisesti ja virtuaalisesti hankesuunnittelusta lähtien tukemaan hankkeen päätöksenteossa tarvittavaa tietoa sekä palvelemaan kohteen ylläpitoa.

Fimpecin kustannusjohtamisyksikkö yhdistää ainutlaatuisella tavalla rakennushankkeen digitaalisen tiedon. Kantavana ja muista alan toimijoista erottuvana periaatteenamme on BIM – QIM – LEAN.

 • BIM Digitaalinen tietomallipohjainen tiedonhallinta
 • QIM Määrä- ja kustannustiedon ohjaus
 • LEAN Prosessin ja ajanhallinnan johtaminen

Toteutamme tietomallikoordinointia, -konsultointia ja -managerointia yli 300 hankkeen kokemuksella. Ohjaamme tietomallit (BIM) luotettavasti, yhdenmukaisesti ja kustannustehokkaasti palvelemaan hankkeen tavoitteita suunnittelusta tuotantoon ja ylläpitoon.

Tietomalli-manageri:

 • Johtaa vaativien hankkeiden mallitavoitteita ja tietomallinnusta.
 • Valvoo tilaajan etuja hankkeen tietomalliasioissa.
 • Vastaa malliprosessien kehitystyöstä yritystasolla.

Tietomallikoordinaattori:

 • Varmistaa ristiriidattomat suunnitelmat.
 • Suorittaa tietomallien laadunvarmistuksen.
 • Tukee suunnittelunohjausta ja yhteensovitusta.
 • Varmistaa mallitiedon hyödynnettävyyden hankinnalle, laskennalle ja tuotannolle.

Tiimimme avulla hankkeen tietomallinnus etenee alusta asti oikein ja tehostaa kaikkien osapuolten työtä sekä tuottaa luotettavat tiedot hankkeen määrä- ja kustannushallinnalle (QIM) sekä ajanhallinnalle (LEAN).

Palvelu tarjoaa

 • Tunnistat tietomallista suunnittelun puutteet ajoissa ja ennen rakentamista.
 • Tietomallista kaikki osapuolet saavat yhdenmukaisen käsityksen kohteesta.
 • Avullamme käynnistät ja ohjaat malliprosessin turvallisesti oikeaan suuntaan.
 • Voit itse keskittyä suunnittelukokouksissa ohjaukseen ja yhteensovitukseen.
 • Varmistat kauttamme hankkeelle kustannustehokkaat mallitekniset tarkastusrutiinit.
 • Vältyt kalliilta tietomallikoordinaattorin rekrytoinnilta ja osaamiskehitykseltä.
 • Saat joustavan koordinaattorikapasiteetin koko hankekannan turvaksi.
 • Koordinaattorin lisäksi saat hankkeelle kokonaisen mallitarkastustiimin tuen.
 • Varmistat tietomallin luotettavuuden laskennan ja tuotannon hyödyksi.