Det finska konsultbolaget Fimpec har utsett Anders Hallgren att leda Fimpec i utvecklingen av den svenska verksamheten. Fimpec är specialiserade på projektledning och projektering av byggprojekt inom energi- och industrisektorn, företaget verkar också inom projektering och projektledning av infrastrukturprojekt och fastigheter.

Tidigare i år förvärvade Fimpec det ledande svenska BIM-företagetByggnadsekonomimed fokus på konsulting inom BIM och inledde i och med det expansionen i Sverige. Med rekryteringen av Anders Hallgren till ny vd för det fusionerade bolaget Fimpec AB är tanken att verksamheten snabbt ska utvecklas till en viktig spelare på en marknad där energi- och industrifrågor alltmer kommit att hamna i fokus.

Anders Hallgren är ingenjör och kommer närmast från posten som Sverigechef på tyska WT Energisystem som framför allt bygger transformatorstationer. Med sig har han en lång och bred erfarenhet av ledande positioner inom energisektorn, inte minst på företag som ÅF och Westinghouse. Anders tillträder posten den 1 augusti.

Lars Sandberg, som tagit hand om Fimpecs svenska verksamhet sedan 2020, kommer nu helt att fokusera på energisektorn och arbeta tätt ihop med Anders Hallgren under uppbyggandet av den svenska verksamheten.

”Det ska bli jättespännande att vara med och leda Fimpecs resa i Sverige. Jag tror att jag har med mig en hel del erfarenheter som kan vara till nytta och jag måste säga att Fimpecs strategi för den svenska verksamheten är väldigt genomtänkt och framåtsyftande. De har verkligen visat vad de går för i Finland och det kommer säkert att passa in väldigt bra på svenska förhållanden också.Utan att gå händelserna i förväg är tanken framför allt att vi i Sverige ska sikta på energi- och industrisektorn”, säger tillträdande Sverigechefen Anders Hallgren.

”Det ska bli roligt att få ombord Anders som ska bygga vidare på den svenska verksamheten. Han har den breda erfarenhet som behövs och kan tidigt sätta den goda företagskultur som alltid behövs på en ny enhet som verkar på en ny marknad”, säger Fimpecs koncernchef Antti Lukka i en kommentar.

För mer information

Anders Hallgren, tillträdande vd, Fimpec AB, 076-833 4207

Frans Jokinen, affärsutvecklingschef, Fimpec Group Oy, +358 50 473 3513


Fimpec är specialiserade påprojektledning och projektering. Vi arbetar i stora industriprojekt och energiprojektsamt med fastigheter och infrastruktur. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi har över 350anställda specialister i Finland, Sverige och annorstädes. www.fimpec.com

Alla nyheter