Anders Hallgren kli­ver av Fimpec Sverige AB

Under Anders Hallgrens tid som verkställande direktör har Fimpec AB stärkt sin position på den svenska marknaden och lagt en stabil grund för framtida tillväxt. Under hans ledning har Fimpec framgångsrikt såväl ökat den lokala kännedom om bolaget på marknaden och etablerat viktiga strategiska kundrelationer. Fimpec AB har under hans tid också utvidgat sitt kontorsnätverk i landet.

Fimpec AB fortsätter sin verksamhet under ledning av Fimpecs utvecklingsdirektör Frans Jokinen. Frans Jokinen har understött tillväxtstrategin i Fimpec Sverige i sin roll som styrelseordförande.

”Vi tackar Anders för hans utmärkta insats och för att han har lagt en stark grund för Fimpec på den svenska energi- och industrimarknaden. Nu fokuserar vi på att genomföra strategin och fortsätta den kundcentrerade utvecklingen av våra tjänster tillsammans med vårt kunniga och professionella svenska team ”, säger Jokinen.

Fimpec önskar Anders Hallgren lycka till med hans framtida projekt.

För mer information:
Frans Jokinen, Styrelseordförande, Fimpec AB
Telefon: +358 45 359 4828, frans.jokinen@fimpec.com

Snart får vi effek­tivare bygg­arbets­platser med artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) erbjuder en hel del möjligheter för hantering av byggarbetsplatser. Det kan bidra till förbättrad säkerhet och riskhantering eller för att effektivisera verksamheten, till exempel genom att minska onödiga rörelser på byggplatsen. Detta är bara några exempel som lyfts fram av Jukka Ala-Mutka, pionjär inom AI och bekant för sina tankar kring nya områden för AI, dessutom chef för AI på Admicom Oyj.

”AI kan lösa många utmaningar på en byggarbetsplats. Exempelvis för att minska människors behov av att komma ihåg och överväga en mängd saker. Byggarbetsplatser har vanligtvis stora samordningsutmaningar där saker och ting kan bli mycket effektivare. Sammanfattat ser det ut på följande sätt: rätt person måste vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, utrustade med rätt verktyg och material. Om inte, uppstår problem, ofta många problem samtidigt. AI kan hjälpa till med detta, betonar Ala-Mutka.

Tillsammans med Fimpecs konstruktions- och byggchef Eelon Lappalainen samt marknads- och kommunikationsdirektören Maiju Hirvikallio ger Ala-Mutka praktiska exempel på hur AI kan användas:

Bildanvändning: AI kan upptäcka säkerhetsbrister genom att gå igenom bilder som annars skulle gå obemärkt förbi. Den kan tolka ändringar, bestämma platsen för bilden och generera metadata. På samma sätt kan AI hjälpa till att skapa arbetsbeskrivningar enbart baserade på bilder och tal.

Tal-till-text och text-till-tal: Att hitta och rapportera säkerhetsobservationer kan vara komplicerat på en byggarbetsplats, särskilt när det kräver skriftlighet. AI skulle kunna underlätta förmedling av observationer genom att omvandla tal och förfina det till ett användbart format. Det finns också teknik för att lokalisera observatörens plats och projektdetaljer. Omvänt gör text-till-tal-funktionen det möjligt att följa instruktioner utan att behöva ta fram en telefon, vilket i vissa situationer kan vara svårt.

Översättningar: På stora byggarbetsplatser talas idag ofta olika språk. AI gör det möjligt för projektledaren att ge instruktioner på sitt eget språk, som AI sedan översätter för arbetslagets medlemmar.

Dataanalys och presentation i lämpliga format: På byggarbetsplatser sker ständiga förändringar och förmedlas otaliga detaljer. Det gör att den mänskliga observationsförmågan testas. AI kan hjälpa till att förutse och förutsäga situationer, oavsett om det handlar om arbetsplatssäkerhet eller att följa ett schema.

AI är redo att börja användas på byggarbetsplatser

Trots möjligheterna är AI fortfarande ovanligt i byggbranschen. Enligt Jukka Ala-Mutka håller detta på att förändras. Framstegen inom AI, tillsammans med applikationer och verktyg som introducerats under det senaste året, kommer att göra implementeringen av nya AI-hjälpmedel mycket enklare.

”För några år sedan skulle det ha krävts sex månader upp till ett år av insamlande och analyserande av data parat med att lära upp AI-funktionen. Det var därför ingen gjorde detta. Nu behöver du inte börja från början; Det finns färdiga AI-modeller tillgängliga ”från hyllan”. Dessa kan sedan kompletteras och anpassas till dina behov genom att ge dem tillgång till information i lämpliga dokument. För varje tillfälle minskas den input som behövs för att utbilda AI-funktionen. Det gör att verktygen kan implementeras på veckor i stället för flera månader, vilket var fallet tidigare”, förklarar Ala-Mutka.

Han tror att utvecklingen bara kommer att öka i hastighet. Ala-Mutka uppskattar att det hänt mer i branschen under det senaste året än under de senaste 20 åren, och han räknar med att under de närmaste 2–3 åren kommer att börja användas AI-verktyg för byggledning.

Datainsamlingen är flaskhalsen

Flaskhalsen är inte längre själva AI:n utan insamlingen av lämpliga data. Enligt Ala-Mutka och Lappalainen finns det mycket att göra i detta avseende.

”Komplexiteten i ett byggprojekt är en stor utmaning som kräver mycket data för att fungera med AI. Ett annat problem är den ur AI-perspektiv ofta dåliga kvaliteten på insamlade data, ibland finns ingen data in alls. Mycket på byggarbetsplatsen är fortfarande beroende av diskussioner eller anteckningsböcker. Data måste samlas in i en form som AI kan använda. Det är viktigt att kunna samla in data mer automatiskt, oberoende av människor eller med minimal ansträngning, säger Ala-Mutka.

“Det genereras en stor mängd data som i byggprojektet som också till största delen samlas in, men den enskilde individen agerande spelar en avgörande roll, varje person matar in informationen på sitt eget sätt. Det lönar sig att uppmärksamma hur datainsamlingen går till för att kunna tillgodogöra sig artificiell intelligens, avslutar Lappalainen.

Sju ingredienser som karaktäriserar ett framgångsrikt projekt

Fimpecs nye och rutinerade team leader, Dennis Karlsson, arbetar som teknisk projektledare industri. Dit kom han alldeles nyligen efter två år på Afry. Det var både möjligheten att vara med på en ny resa i en mindre organisation med lite nya idéer som lockade parat med en rejäl dos övertalning. Som västeråsare har han arbetat en hel del med olika järnvägsprojekt, senast som utsänd till Kirunagruvan och dess malmtranporterande järnväg.

Under ett långt liv med olika byggprojekt, reflektioner och funderingar har han hittat ett antal vinnande koncept för att få projektledningsarbetet att flyta på. Här delar han med sig av sina ibland surt förvärvade sju ingredienser i ett lyckat projekt.

1. Utan rätt prioriteringar redan från början är det lätt att köra av vägen

Många projekt faller på otydligheten i de kontrakt som styr projektet. Ju mer gråzoner och otydlighet av vad som ska göras, vad som ingår och vad som inte ingår desto mer gnissel i maskineriet och risk för dålig energi med allt det medför i form av förseningar, sämre kvalitet och allmänt missnöje.

“Här behövs alltid kommunikation, med uppdragsgivare, underleverantörer och medarbetare. Ju tidigare desto bättre. Då vet vi med en gång om det är något vi tolkar på olika sätt och så kan vi passera det hindret på ett smidigt sätt. Det är viktigt att vi är tydliga och att vi har samma syn på vad som ska göras och vilka prioriteringar vi behöver göra”, kommenterar Dennis.

Alla ska veta sina ansvarsområden och veta att de måste säga till direkt om något inte fungerar som det är tänkt.

”Inga förskönande omskrivningar som kan misstolkas. Det får man alltid tillbaka. Har det blivit problem så löser vi dem så fort som möjligt med kunden.”

2. Teamkänslan övervinner många hinder

Hela teamet ska känna att de är delaktiga i projektet och alla ska känna att de är med och drar åt samma håll. Projektledarna ska regelbundet lämna skrivbordet och bege sig till platsen där det händer, vara med och ta del av hur det går, om något skaver eller om oväntade problem dykt upp. För problem dyker alltid upp.

“När man är ute på ett bygge ska man ha lämplig klädsel så man kan hugga i om det skulle behövas. Inte stå vid sidan om i slips och finskor, det skapar bara avstånd och bygger inte teamet. För ett väl fungerande team klarar alltid uppgifterna snabbare och med högre kvalitet.”

3. Jobba med det du är bäst på

Ibland kan det vara bra om arbetsuppgifterna i teamet växlar. Det är precis som ett fotbolls- eller hockeylag där alla behöver finna den uppgift de är bäst på. I vissa fall kan någon ha liten erfarenhet av en ny uppgift men med stöttning och tilltro går det ofta att lösa. Detta kräver naturligtvis att projektledaren har en närvaro på arbetsplatsen och ser, kan hjälpa till att lösa samt stötta gruppen.

4. Projektägare och ledning tar ansvar

Den som leder projektet tar tillsammans med ledningen ansvar för det som händer. Ingen gillar folk som skyller ifrån sig, minst av alla uppdragsgivarna. Det förstör allt. Om någon inte klarar sin uppgift, hinner med eller om något går fel var det för att projektledare och ledning inte tagit höjd för detta.

Det ska också kommuniceras med alla inblandade så fort som möjligt. Alla kan acceptera att misstag och problem uppstår så länge som ledningen tar ansvar och sätter igång med att ställa saker till rätta.

5. Alla måste känna till projektmodellen

Tydlighet med vad som förväntas för var och en fram till olika datum. Alla i projektet måste förstå vad de ska göra. Det är oerhört viktigt att alla är med och drar åt samma håll. Här är det ständig kontakt och ständig kommunikation som gäller. Så att det finns en lojalitet mot projektet.

“Då blir det också viktigt med feedback från gruppen. I ett lag vill man naturligtvis inte ha någon som ständigt gnäller men om det förekommer så följ upp vad som ligger till grund för gnället så att alla känner att de lyssnas på och be dem föreslå förändringar. Alla ska känna ansvaret för lösningarna inte bara problemformuleringarna.”

6. Förstå vad som är viktigt för kunden

Det är kunden som betalar räkningarna i slutändan och det är kunden som måste bli nöjd. Men det vet alla. Därför behövs en dialog med kunden också. Så att även uppdragsgivare och projektledare har en samsyn om vad som ska göras.

“Det händer faktiskt ganska ofta att man tänker att en kund bara är ute efter att få ett bra pris eftersom det är många prisdiskussioner. Men min erfarenhet är att det ofta är lätt att gå fel här. Ett samtal med uppdragsgivaren kan ofta klargöra att kvaliteten är betydligt högre prioriterad än man först trott och att uppdraget ska vara utfört på ett speciellt sätt. Om något inte ryms inom det befintliga kontraktet ska det kommuniceras så fort det upptäcks. Annars blir det jobbigt längre fram. Det är också få saker som kunder uppskattar lika mycket som proaktiva förbättringsförslag. Det visar på ansvarstagande för projektet. Uppskattas nästan alltid.”

7. Målet är rätt kvalitet i rätt tid

Sammanfattningsvis gäller det att komma fram till rätt kvalitet i rätt tid. Ganska självklart men viktigt att hålla i minnet.

“Den som varit med ett tag vet att du alltid behöver ta höjd för de strulfaktorer och oväntade händelser som alltid inträffar. Skulle de inte göra det är det en ren bonus. Jag har gjort många dyrköpta erfarenheter den vägen. Då är det viktigt med projektledare som förstår tekniken och vet var det kan strula.”

Till slut vill Dennis trycka på att förutom det viktiga i snabb och korrekt information är det bra att flytta ansvaret för tekniken till delprojektledarna medan huvudprojektledaren håller greppet om helheten. Men det som bygger framgångsrika projekt är ett bra team som drar åt samma håll.

“Det är nog det viktigaste jag lärt mig under alla dessa år, avslutar han.”

Ina Park går till Fimpec efter nära tio år på Svenska Kraftnät

Energikonsultbolaget Fimpec har rekryterat Ina Park till posten som ansvarig för energidistribution med placering på kontoret i Kista. Ina är teknisk lantmätare från KTH med bred erfarenhet av energiprojekt både hos Svenska Kraftnät och från Fortum. Närmast kommer hon från Svenska Kraftnät där hon både arbetat som projektledare för ledningsprojekt för transmissionsnät, med utvecklingsprojekt och som teknisk dokumentationsansvarig. Innan detta arbetade hon med underhålls- och dokumenthanteringssystem och geografiska informationssystem (GIS) på Fortum.

Fimpecs svenska bolag är inriktade på projektledning och projektering av byggprojekt inom energi-, industri-, infrastrukturprojekt samt fastigheter. Den svenska verksamheten startade för drygt ett år sedan och har sedan dess startat huvudkontor i Västerås och dessutom kontor i Kista och Luleå.

”Energi har blivit något av ett kall för mig. Jag har arbetat hela mitt vuxna liv med energi, ett område där jag kan vara med och bidra till utveckling av viktig infrastruktur i dagens samhälle och till den gröna omställningen. Vi får vara med om att fram bättre lösningar i en tid när energitillgång och hållbarhet kommit att hamna i fokus. Därför är det också så roligt att börja på Fimpec. Att få vara med på resan och bygga upp en ny verksamhet inom energiområdet är något jag drömt om. Vi kommer dessutom att erbjuda projektorganisation med alla kompetensområden som krävs för kundens behov vilket jag tycker är både intressantare, effektivare och ger bättre kvalitet”, säger Ina Park, Teamledare Energy Distribution, Fimpec Sverige.

”Ina har sett de flesta aspekter av energidistribution, en kompetens som är mycket viktig i uppbyggnaden av en ny hållbar svensk energiinfrastruktur. Det var en toppvärvning att få ombord Ina som med sin stora erfarenhet av energiinfrastruktur men också breda kompetens inom området energi och breda kontaktnät kan bidra inom de flesta av våra verksamhetsområden”, säger Anders Hallgren, vd för Fimpec AB.

För mer information

Anders Hallgren, vd, Fimpec AB,
tfn. 076-833 4207, anders.hallgren(at)fimpec.com

Ina Park, projektledare, teamlead, Energy distribution, Fimpec AB
tfn. 072-219 9695, ina.park(at)fimpec.com

Debattartikel: Sverige bör göra som Finland – en ny modell för snabbare tillstånd

Sveriges energiförsörjning har tappat många år av utveckling och står till stor del och stampar i en struktur från åttiotalet. Det gäller kraftverken, oavsett vilken teknik som används, och distributionsnätet för främst el. Nu har sakernas tillstånd och det starka behovet av upprustning kommit att uppmärksammas de senaste åren då de negativa effekterna av en föråldrad kraftdistributionsstruktur blivit alltmer påtagliga.

På sistone har vi dock sett många positiva initiativ för att minska Sveriges sårbara situation. Men processen är trög, inte minst myndighetsprocesserna med alla nödvändiga tillstånd tar tid och kan lätt fördröjas.

Det går ofta många år innan det första spadtaget är taget. Tillståndsprocesserna följer varandra i en mängd olika steg där allt kan bli avblåst eller bli liggande på grund av formfel, för att någon instans lägger hinder i vägen eller för att någon är missnöjd med placeringen av byggnader, ställverk, kraftlinjer och liknande. Absolut rimliga krav på att få sina synpunkter hörda och vägda drar ut på tiden.

Sammantaget kostar alla förändringar tid, innebär förseningar och betyder att kalkylerna inte håller. Särskilt invändningar av miljöskäl tar mycket tid. Samtidigt är det större miljöhänsyn som driver kraven på en förändrad energiutvinning och distribution. Frågorna är inte enkla. Att få ett besked om något fem år senare där förutsättningarna kan ha ändrats i grunden liksom kostnaden för att hålla alla uppdaterade i processen kan mycket väl verka avskräckande.

I Finland håller man på att införa en ordning där den bärande tanken är att det går att ansöka parallellt till alla myndigheter vars godkännande tillstånd krävs. Tidigare har det i Finland liksom i Sverige krävts att det ges tillstånd av alla instanser i tur och ordning. Något som gjort att det blivit många länkar i tillståndskedjan där potentiella fördröjningar kunnat ske i alla led.

Den nya modellen gör att alla som ska komma till tals i en fråga får göra det samtidigt och att alla invändningar kan bedömas samtidigt. Inte så att de olika skälen måste bedömas vart och ett efter varandra i en lång rad.

I Finland är det dessutom tänkt att en myndighet ska ha huvudansvaret för att lotsa ansökan genom processen vilket också är ämnat att effektivisera och få allt att löpa både smidigare och snabbare. Då skulle de sökande på ett tidigt stadium kunna ta ställning till om det är värt att fortsätta processen för att bygga något och om man i stället ska satsa på någon alternativ lösning eller helt lägga ned ansträngningarna att få något till stånd.

I Finland är förhoppningen att det mesta kan skötas via en kontakt i myndighetsvärlden.

Ska myndighetsprocesser ta ett eller fem år? Låt oss anamma Finlands initiativ – för miljöns skull.

Anders Hallgren
vd Fimpec Sverige

Artikeln publicerades ursprungligen på NyTekniks hemsida.  » Läs mer

På Fimpec vill vi att alla har möjlighet att nå sin fulla potential varje dag

Vi genomförde de ovan nämnda projekten för att bättre förstå vilken typ av arbetsplatskultur vi vill skapa på Fimpec. Dessutom vill vi se vilken typ av företagskultur som oundvikligen skapas på grund av de beslut vi fattar, till exempel genom organisations- och teamstrukturer eller beslutsfattarmodeller.

Fimpecs anställda består av specialister inom olika områden. Hos oss pratar vi mycket om arbetets mångfald, formerna för arbetets oberoende och gemenskap. En del av dessa teman konkretiseras lätt i det dagliga arbetet. Till exempel är mångsidigt arbete ”i princip självklart” eftersom våra kunders projekt är några av de mest intressanta inom olika industri- och energisektorer.

Som mest konkret kan oberoende visa sig som en persons frihet att själv välja sin fysiska arbetsplats. I vår har vi redan rekryterat ett 30-tal nya experter till Fimpec.Vid nästan varje möte svarar vi på frågan: ”Kan jag bestämma om jag ska jobba hemifrån eller på kontoret?”. Vi diskuterar också expertis, självstyrning och interaktiva färdigheter, som är viktiga aspekter av hybrida arbetsformer i vårt arbete.

Men oberoende är så mycket mer: En platt organisation möjliggör snabbt och flexibelt beslutsfattande på teamnivå, vilket lägger tonvikten på självstyrning: Våra experter vet vad de ska göra och när de ska göra det för att säkerställa att projekten går framåt. Företagskulturstudien visade dock att oberoende inte innebär att vara ensam utan stöd. Hjälp och stöd finns och till exempel chefens roll som sparringpartner lyfts fram.

Ledarkultur och människosyn

I samband med företagskulturen diskuterade vi den rådande människosynen som påverkar Fimpecs ledningskultur. Vi kan säga att vi delar en förtroendefull människosyn vilket innebär att vi litar på våra experter och att de gör sitt arbete på toppnivå, målinriktat och uthålligt.

Vi tror att sättet vi leder människor också är den typ av slutresultat vi kan förvänta oss. Vi vill inte belasta människor med onödiga regler. Vi vet att de kan komma på lösningar själva. Vi vill inte begränsa kreativiteten som våra experter besitter. Enligt oss leder detta till individer som har en stark uppfattning om sitt eget arbete och för att avancera i sina karriärer. Vi fördjupar oss i dessa teman i till exempel utvecklingsdiskussioner, men även i det dagliga arbetet när teamen planerar kundprojekt och sina roller.

En stark framtidstro kommer från att uppskatta olika kulturer och kompetenser samt det gemensamma målet att ge våra kunder service av toppklass

I intervjuerna som berörde företagskultur var ömsesidig uppskattning och respekt för andras kompetens starka teman. Teamen vill diskutera och utbyta åsikter om de lösningar som presenteras för kunderna. Våra högutbildade men kanske lite mindre erfarna experter vill sparra med våra mer erfarna medarbetare. Våra mer erfarna experter vill i sin tur dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Att rekrytera nya personer till teamen är ett omtalat diskussionsämne i ett tillväxtföretag som Fimpec. Enligt vår åsikt är kännetecknet för ett bra team specifikt att uppskatta olika talangområden, personligheter och förhållningssätt. Vi uppmuntras av tanken att ju mer olika människor som arbetar för oss, desto större nytta. Alla behöver inte vara likadana. En viktig gemensam värdering vi har är att vi välkomnar nya talanger och personligheter till våra team med ett öppet sinne.

Framgångsrik balans mellan arbetet och fritiden

Teamen och cheferna ser till att projekten fortlöper enligt överenskommelse. Chefernas roll som coacher lyfts fram när det dagliga arbetet blir brådskande: De måste se till att det inte blir tomgång men också att medarbetarna inte drabbas av för stor arbetsbelastning eller stress. Och även om brådska är oundvikligt i arbetslivet måste coacherna se till att teamet har tillräckliga möjligheter att återhämta sig också.

Ett centralt mål för oss är välmående på jobbet, där människor alltid kommer före processerna och varje dag är en möjlighet till att förverkliga sig själv på jobbet och fritiden. Det är därför vi på Fimpec säger att varje person måste ha möjlighet att påverka sitt arbete – och vi vill ge varandra stöd för att uppnå våra mål. 

Arbete och fritid. De sammanfaller på samma dag varje vardag. Att diskutera våra gemensamma arbetstimmar borde inte vara svårt, utan flexibelt och normalt, eftersom vi alla är experter på vårt eget liv och vårt arbete.

Skribenten är Fimpec Groups HR-direktör Erica Kraufvelin-Lämsä.

Mer information

Erica Kraufvelin-Lämsä, HR directör, Fimpec Group Oy
tfn +358 44 7777 576 eller erica.kraufvelin-lamsa(at)fimpec.com


Under våren kommer vi att fortsätta denna diskussion i vår kampanj där Fimpec-anställda berättar om sig själva, sitt arbete och hur de lever sina liv varje dag. Ämnet ligger oss varmt om hjärtat och är viktigt eftersom vi vill utveckla och utöka Fimpec hållbart och på lång sikt.

Fimpec Node förstärker sitt säljteam

Försäljningschef Timo Rantala är ansvarig för försäljningen inom gruv- och metallurgisk industri i Finland och utvalda regioner internationellt. Rantala började på Fimpec Node i februari 2023. Han har som mål att göra Fimpec känt även som en expert och partner inom gruv- och metallurgisk industri.

Timo Rantala har gedigen internationell försäljningserfarenhet från Outokumpi, Larox och Outotec, främst inom gruv- och metallurgisk industri.

Felipe Aguirre har utsetts till försäljningsdirektör för Fimpec Node i Chile från och med den 1 mars 2023. Han är ansvarig för att driva igång gruv-, massa- och pappersindustrin samt energimarknaden för Fimpec i Chile. De viktigaste målgrupperna är fabriksägare och maskinleverantörer från olika industrier, med hänsyn till att finländska industrileverantörer är relativt etablerade i Chile och har ett gott rykte, särskilt inom gruv-, massa- och pappersindustrin.

Före Felipe Aguirre skrev på för oss arbetade han som försäljningsdirektör i ett chilenskt energiprojekteringsföretag som främst fokuserade på utveckling av energiinfrastruktur och energiprojekt, särskilt inom förnybara energiformer och vissa gröna vätgasprojekt. Han har också jobbat med försäljning för Outotec i Chile.

Både Timo Rantala och Felipe Aguirre rapporterar till Fimpec Nodes verkställande direktör Luis Rudolphy.

(På bilden Felipe Aguirre till vänster och Timo Rantala till höger.)

Mer information

Luis Rudolphy, försäljningsdirektör, internationell handel,
verkställande direktör, Fimpec Node Oy
tfn +358 40 197 2323 eller luis.rudolphy(at)fimpec.com

Felipe Aguirre, försäljningsdirektör, Fimpec Node Oy, Chile
tfn +56 9 770 717 89 eller felipe.aguirre(at)fimpec.com

Timo Rantala, försäljningschef, gruv- och metallurgisk industri, Fimpec Node Oy
tfn +358 40 586 0933 eller timo.rantala(at)fimpec.com

Fimpec expanderar till management­konsultation, Panu Rahikka blir vd för Fimpec Consulting Oy

Fimpec, som erbjuder expert-, projekterings- och projektledningstjänster för energisektorn, samlar sin konsultationsexpertis inom energimarknaden och energiverksamhet till Fimpec Consulting Oy. Diplomingenjör Panu Rahikka tillträder 1.3.2023 som verkställande direktör för den nya enheten. Han rapporterar till Fimpec Group Oy:s vd Jukka Nieminen.

Panu Rahikka (53) har gjort en lång karriär i det internationella konsultbolaget Capgemini. Han har bred erfarenhet av ledningsuppdrag inom expertorganisationer samt som management- och IT-konsult. Innan Rahikka kom till Fimpec var han ansvarig för Capgemini Engineering i Finland.

”Vi får allt fler förfrågningar från våra kunder om att hjälpa dem med deras strategiarbete och investeringsplaner. Vi grundade Fimpec Consulting Oy för att erbjuda stöd till beslutsfattarna inom energisektorn. Vi kommer framöver att utvidga vår verksamhet till att även omfatta andra industrier utanför energisektorn.  Som bäst rekryterar vi nya experter för att utöka tjänsteutbudet”, säger Jukka Nieminen, vd för Fimpeckoncernen.

”Det är otroligt motiverande att få börja arbeta med den gröna omställningen och att samarbeta med de bästa experterna i branschen. Jag är övertygad om att jag kan tillföra den nya enheten en vision och arbetsmetoder inom managementkonsultation som kommer att bidra till framgångar både för vår organisation och för våra kunder”, säger Panu Rahikka, ny vd för Fimpec Consulting Oy.

Våra kunder behöver information om nya energilösningar och -teknologier samt olika alternativa strategier

”Förutom etablerade energibolag inkluderar vår kundkrets till exempel aktörer som ska starta upp verksamhet inom Power-to-X samt tillväxtföretag och projektutvecklare inom vind- och solkraft. Våra tjänster lämpar sig naturligtvis även för företag utanför energisektorn, till exempel industriföretag som strävar efter koldioxidneutralitet eller kommuner som funderar på sin energistrategi”, berättar DI Jussi-Pekka Kuivala, direktör för energikonsultation på Fimpec Consulting Oy.

Fimpec Consulting erbjuder oberoende konsulttjänster till företag som arbetar med energiomställningen när företagen söker ny riktning och nya affärsmöjligheter. Tjänsteutbudet inkluderar olika typer av strategiarbeten, marknadsundersökningar, investeringsbedömningar och genomförbarhetsanalyser.

”Vi tar reda på vilka investeringar och tjänster som är värda att satsa på för att företagen ska kunna svara på utmaningarna som medförs av energiomställningen och konkurrensen,” sammanfattar Jussi-Pekka Kuivala.


» Bild på Panu Rahikka för mediebruk


Mer information

Jukka Nieminen, verkställande direktör, Fimpec Group Oy
tfn +358 40 557 4547 eller jukka.nieminen(at)fimpec.com

Jussi-Pekka Kuivala, direktör för energikonsultation, Fimpec Consulting Oy
tfn +358 40 837 8095 eller jussi-pekka.kuivala(at)fimpec.com

Panu Rahikka, verkställande direktör, Fimpec Consulting Oy
tfn +358 44 090 4266 eller panu.rahikka(at)fimpec.com

Mer information om Fimpec Consulting Oy:s tjänster

Fimpec Consulting Oy erbjuder sina kunder heltäckande konsulttjänster för beslutsstöd inom energisektorn. Våra konsulter har expertkompetens om olika energilösningar och -teknologier, energimarknaden och energiverksamhet. Vi har specialiserat oss på vätgas och Power-to-X-lösningar samt relaterad grön elproduktion samt på värme- och kylmarknaden.

Våra tjänster inom managementkonsultation omfattar bland annat:

  • vägkartor för energisystem och allmän projektering
  • strategiska analyser av nya affärsområden och operativa modeller
    marknadsanalyser och -undersökningar
  • assistans vid utveckling och prissättning av nya tjänster och produkter
  • omfattande tekniska utvärderingar (Technical Due Diligence, TDD)
  • genomförbarhetsanalyser
  • upphandlingsstrategier och utredningar av upphandlingsmodeller.

Fimpec Energy Services möter efterfrågan som skapas av energi­omställningen

Fimpecs kunder representerar ett brett tvärsnitt av energisektorn från eldistributörer som utvecklar sina elnät för att möta ökningen inom förnybar elproduktion till startupföretag som utvecklar och levererar nya lösningar för produktion och lagring av energi.

”Mellan dessa finns ett stort antal aktiva industri-, infrastruktur- och fastighetsföretag i olika faser av energiomställningen som strävar efter nya, renare lösningar”, berättar Sami Nissinen. Nissinen tillträdde sin tjänst som operativ direktör för Fimpec Energy Services den 3 januari 2023.

Energiomställningen drivs av tuffa klimatmål samt snabb utveckling och implementering av ny teknik

En avgörande förutsättning för energiomställningen är elektrifiering, det vill säga en övergång från fossila energiformer till förnybar el. Elektrifiering av värmeproduktionen förutsätter ny teknik. En övergång pågår från förbränningsbaserad värme till exempelvis elpannor, värmepumpar och geotermisk energi.

”Allt fler av våra kunder inför nya lösningar och ny teknik i såväl befintliga som nya anläggningar. I denna typ av projekt kan vi bistå kunderna med allt från förstudier ända fram till genomförande med hänsyn till deras individuella behov”, förklarar Nissinen.

Finland är en föregångare i utvecklingen av en vätgasekonomi – Fimpec medverkar redan i de första projekten

Vätgas framställd med förnybar el, så kallad grön vätgas, gör det möjligt att minska utsläppen även där som direkt elektrifiering inte är möjlig. Vätgas erbjuder dessutom möjlighet att lagra överskottsel till exempel i form av syntetiskt bränsle som kan användas för att balansera variationer i produktion och förbrukning av el och värme.

”Vi har en övertygande kunskapsbas inom vätgasprojekt, men eftersom denna typ av projekt är så nya kan vi stolt säga att vi lär oss mer och vinner ny kunskap hela tiden. Vi går i bräschen för utvecklingen tillsammans med våra kunder”, säger Nissinen.

Exceptionellt stor efterfrågan på energitjänster

Energifrågor kan inte helt och hållet avskiljas som ett separat område, eftersom de påverkar en så stor del av kundernas beslut inom såväl industrin som bygg- och infrastrukturbranschen.

”Behovet av energirelaterad expertis är något som berör alla. Genom att fördjupa och utöka vår expertis kan vi erbjuda kunderna lösningar på specifika frågor men samtidigt ställa den samlade energiexpertisen som finns i Fimpecs organisation till kundernas förfogande”, betonar Nissinen.

Specialistkunskap som håller jämna steg med förändringstempot i energisektorn

Tillsammans med Sami Nissinen utvecklas Fimpec Energy Services av Susanna Vähäsarja, som nyligen utsågs till projekteringschef för enheten. Hon berättar att alla i den nya enheten har gedigen kunskap om energisektorn.

”Olika typer av uppdrag förknippade med energiomställningen sysselsätter redan nu tiotals personer på Fimpec. Vi har ständigt nya tjänster öppna inom energiprojektering. Min uppgift är att säkerställa bästa möjliga förutsättningar att arbeta för våra energiprojektörer och erbjuda dem intressanta projekt.”

Fimpec Energy Services tillgodoser kundbehov inom energisektorn

”Den offentliga debatten kring den gröna omställningen och vätgasekonomin går på högvarv och våra kunder är under stor press att genomföra olika energirelaterade omställningsprojekt. Vår ambition med Fimpec Energy Services är att stötta dem i denna förändring. Målet är att inom de två närmaste åren växa organiskt till en enhet med över 100 medarbetare och eventuellt öka tempot med företagsförvärv”, berättar Fimpec Groups vd Jukka Nieminen.

Mer information

Jukka Nieminen, verkställande direktör, Fimpec Group
Tfn +358 40 557 4547 eller jukka.nieminen(@)fimpec.com

Sami Nissinen, operativ direktör, Fimpec Energy Services
Tfn +358 40 348 5401 eller sami.nissinen(@)fimpec.com

Susanna Vähäsarja, projekteringschef, Fimpec Energy Services
Tfn + 358 40 348 5664 eller susanna.vahasarja(@)fimpec.com


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.