På Fimpec vill vi att alla har möjlighet att nå sin fulla potential varje dag

Vi genomförde de ovan nämnda projekten för att bättre förstå vilken typ av arbetsplatskultur vi vill skapa på Fimpec. Dessutom vill vi se vilken typ av företagskultur som oundvikligen skapas på grund av de beslut vi fattar, till exempel genom organisations- och teamstrukturer eller beslutsfattarmodeller.

Fimpecs anställda består av specialister inom olika områden. Hos oss pratar vi mycket om arbetets mångfald, formerna för arbetets oberoende och gemenskap. En del av dessa teman konkretiseras lätt i det dagliga arbetet. Till exempel är mångsidigt arbete ”i princip självklart” eftersom våra kunders projekt är några av de mest intressanta inom olika industri- och energisektorer.

Som mest konkret kan oberoende visa sig som en persons frihet att själv välja sin fysiska arbetsplats. I vår har vi redan rekryterat ett 30-tal nya experter till Fimpec.Vid nästan varje möte svarar vi på frågan: ”Kan jag bestämma om jag ska jobba hemifrån eller på kontoret?”. Vi diskuterar också expertis, självstyrning och interaktiva färdigheter, som är viktiga aspekter av hybrida arbetsformer i vårt arbete.

Men oberoende är så mycket mer: En platt organisation möjliggör snabbt och flexibelt beslutsfattande på teamnivå, vilket lägger tonvikten på självstyrning: Våra experter vet vad de ska göra och när de ska göra det för att säkerställa att projekten går framåt. Företagskulturstudien visade dock att oberoende inte innebär att vara ensam utan stöd. Hjälp och stöd finns och till exempel chefens roll som sparringpartner lyfts fram.

Ledarkultur och människosyn

I samband med företagskulturen diskuterade vi den rådande människosynen som påverkar Fimpecs ledningskultur. Vi kan säga att vi delar en förtroendefull människosyn vilket innebär att vi litar på våra experter och att de gör sitt arbete på toppnivå, målinriktat och uthålligt.

Vi tror att sättet vi leder människor också är den typ av slutresultat vi kan förvänta oss. Vi vill inte belasta människor med onödiga regler. Vi vet att de kan komma på lösningar själva. Vi vill inte begränsa kreativiteten som våra experter besitter. Enligt oss leder detta till individer som har en stark uppfattning om sitt eget arbete och för att avancera i sina karriärer. Vi fördjupar oss i dessa teman i till exempel utvecklingsdiskussioner, men även i det dagliga arbetet när teamen planerar kundprojekt och sina roller.

En stark framtidstro kommer från att uppskatta olika kulturer och kompetenser samt det gemensamma målet att ge våra kunder service av toppklass

I intervjuerna som berörde företagskultur var ömsesidig uppskattning och respekt för andras kompetens starka teman. Teamen vill diskutera och utbyta åsikter om de lösningar som presenteras för kunderna. Våra högutbildade men kanske lite mindre erfarna experter vill sparra med våra mer erfarna medarbetare. Våra mer erfarna experter vill i sin tur dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Att rekrytera nya personer till teamen är ett omtalat diskussionsämne i ett tillväxtföretag som Fimpec. Enligt vår åsikt är kännetecknet för ett bra team specifikt att uppskatta olika talangområden, personligheter och förhållningssätt. Vi uppmuntras av tanken att ju mer olika människor som arbetar för oss, desto större nytta. Alla behöver inte vara likadana. En viktig gemensam värdering vi har är att vi välkomnar nya talanger och personligheter till våra team med ett öppet sinne.

Framgångsrik balans mellan arbetet och fritiden

Teamen och cheferna ser till att projekten fortlöper enligt överenskommelse. Chefernas roll som coacher lyfts fram när det dagliga arbetet blir brådskande: De måste se till att det inte blir tomgång men också att medarbetarna inte drabbas av för stor arbetsbelastning eller stress. Och även om brådska är oundvikligt i arbetslivet måste coacherna se till att teamet har tillräckliga möjligheter att återhämta sig också.

Ett centralt mål för oss är välmående på jobbet, där människor alltid kommer före processerna och varje dag är en möjlighet till att förverkliga sig själv på jobbet och fritiden. Det är därför vi på Fimpec säger att varje person måste ha möjlighet att påverka sitt arbete – och vi vill ge varandra stöd för att uppnå våra mål. 

Arbete och fritid. De sammanfaller på samma dag varje vardag. Att diskutera våra gemensamma arbetstimmar borde inte vara svårt, utan flexibelt och normalt, eftersom vi alla är experter på vårt eget liv och vårt arbete.

Skribenten är Fimpec Groups HR-direktör Erica Kraufvelin-Lämsä.

Mer information

Erica Kraufvelin-Lämsä, HR directör, Fimpec Group Oy
tfn +358 44 7777 576 eller erica.kraufvelin-lamsa(at)fimpec.com


Under våren kommer vi att fortsätta denna diskussion i vår kampanj där Fimpec-anställda berättar om sig själva, sitt arbete och hur de lever sina liv varje dag. Ämnet ligger oss varmt om hjärtat och är viktigt eftersom vi vill utveckla och utöka Fimpec hållbart och på lång sikt.

Fimpec Node förstärker sitt säljteam

Försäljningschef Timo Rantala är ansvarig för försäljningen inom gruv- och metallurgisk industri i Finland och utvalda regioner internationellt. Rantala började på Fimpec Node i februari 2023. Han har som mål att göra Fimpec känt även som en expert och partner inom gruv- och metallurgisk industri.

Timo Rantala har gedigen internationell försäljningserfarenhet från Outokumpi, Larox och Outotec, främst inom gruv- och metallurgisk industri.

Felipe Aguirre har utsetts till försäljningsdirektör för Fimpec Node i Chile från och med den 1 mars 2023. Han är ansvarig för att driva igång gruv-, massa- och pappersindustrin samt energimarknaden för Fimpec i Chile. De viktigaste målgrupperna är fabriksägare och maskinleverantörer från olika industrier, med hänsyn till att finländska industrileverantörer är relativt etablerade i Chile och har ett gott rykte, särskilt inom gruv-, massa- och pappersindustrin.

Före Felipe Aguirre skrev på för oss arbetade han som försäljningsdirektör i ett chilenskt energiprojekteringsföretag som främst fokuserade på utveckling av energiinfrastruktur och energiprojekt, särskilt inom förnybara energiformer och vissa gröna vätgasprojekt. Han har också jobbat med försäljning för Outotec i Chile.

Både Timo Rantala och Felipe Aguirre rapporterar till Fimpec Nodes verkställande direktör Luis Rudolphy.

(På bilden Felipe Aguirre till vänster och Timo Rantala till höger.)

Mer information

Luis Rudolphy, försäljningsdirektör, internationell handel,
verkställande direktör, Fimpec Node Oy
tfn +358 40 197 2323 eller luis.rudolphy(at)fimpec.com

Felipe Aguirre, försäljningsdirektör, Fimpec Node Oy, Chile
tfn +56 9 770 717 89 eller felipe.aguirre(at)fimpec.com

Timo Rantala, försäljningschef, gruv- och metallurgisk industri, Fimpec Node Oy
tfn +358 40 586 0933 eller timo.rantala(at)fimpec.com

Fimpec expanderar till management­konsultation, Panu Rahikka blir vd för Fimpec Consulting Oy

Fimpec, som erbjuder expert-, projekterings- och projektledningstjänster för energisektorn, samlar sin konsultationsexpertis inom energimarknaden och energiverksamhet till Fimpec Consulting Oy. Diplomingenjör Panu Rahikka tillträder 1.3.2023 som verkställande direktör för den nya enheten. Han rapporterar till Fimpec Group Oy:s vd Jukka Nieminen.

Panu Rahikka (53) har gjort en lång karriär i det internationella konsultbolaget Capgemini. Han har bred erfarenhet av ledningsuppdrag inom expertorganisationer samt som management- och IT-konsult. Innan Rahikka kom till Fimpec var han ansvarig för Capgemini Engineering i Finland.

”Vi får allt fler förfrågningar från våra kunder om att hjälpa dem med deras strategiarbete och investeringsplaner. Vi grundade Fimpec Consulting Oy för att erbjuda stöd till beslutsfattarna inom energisektorn. Vi kommer framöver att utvidga vår verksamhet till att även omfatta andra industrier utanför energisektorn.  Som bäst rekryterar vi nya experter för att utöka tjänsteutbudet”, säger Jukka Nieminen, vd för Fimpeckoncernen.

”Det är otroligt motiverande att få börja arbeta med den gröna omställningen och att samarbeta med de bästa experterna i branschen. Jag är övertygad om att jag kan tillföra den nya enheten en vision och arbetsmetoder inom managementkonsultation som kommer att bidra till framgångar både för vår organisation och för våra kunder”, säger Panu Rahikka, ny vd för Fimpec Consulting Oy.

Våra kunder behöver information om nya energilösningar och -teknologier samt olika alternativa strategier

”Förutom etablerade energibolag inkluderar vår kundkrets till exempel aktörer som ska starta upp verksamhet inom Power-to-X samt tillväxtföretag och projektutvecklare inom vind- och solkraft. Våra tjänster lämpar sig naturligtvis även för företag utanför energisektorn, till exempel industriföretag som strävar efter koldioxidneutralitet eller kommuner som funderar på sin energistrategi”, berättar DI Jussi-Pekka Kuivala, direktör för energikonsultation på Fimpec Consulting Oy.

Fimpec Consulting erbjuder oberoende konsulttjänster till företag som arbetar med energiomställningen när företagen söker ny riktning och nya affärsmöjligheter. Tjänsteutbudet inkluderar olika typer av strategiarbeten, marknadsundersökningar, investeringsbedömningar och genomförbarhetsanalyser.

”Vi tar reda på vilka investeringar och tjänster som är värda att satsa på för att företagen ska kunna svara på utmaningarna som medförs av energiomställningen och konkurrensen,” sammanfattar Jussi-Pekka Kuivala.


» Bild på Panu Rahikka för mediebruk


Mer information

Jukka Nieminen, verkställande direktör, Fimpec Group Oy
tfn +358 40 557 4547 eller jukka.nieminen(at)fimpec.com

Jussi-Pekka Kuivala, direktör för energikonsultation, Fimpec Consulting Oy
tfn +358 40 837 8095 eller jussi-pekka.kuivala(at)fimpec.com

Panu Rahikka, verkställande direktör, Fimpec Consulting Oy
tfn +358 44 090 4266 eller panu.rahikka(at)fimpec.com

Mer information om Fimpec Consulting Oy:s tjänster

Fimpec Consulting Oy erbjuder sina kunder heltäckande konsulttjänster för beslutsstöd inom energisektorn. Våra konsulter har expertkompetens om olika energilösningar och -teknologier, energimarknaden och energiverksamhet. Vi har specialiserat oss på vätgas och Power-to-X-lösningar samt relaterad grön elproduktion samt på värme- och kylmarknaden.

Våra tjänster inom managementkonsultation omfattar bland annat:

  • vägkartor för energisystem och allmän projektering
  • strategiska analyser av nya affärsområden och operativa modeller
    marknadsanalyser och -undersökningar
  • assistans vid utveckling och prissättning av nya tjänster och produkter
  • omfattande tekniska utvärderingar (Technical Due Diligence, TDD)
  • genomförbarhetsanalyser
  • upphandlingsstrategier och utredningar av upphandlingsmodeller.

Fimpec Energy Services möter efterfrågan som skapas av energi­omställningen

Fimpecs kunder representerar ett brett tvärsnitt av energisektorn från eldistributörer som utvecklar sina elnät för att möta ökningen inom förnybar elproduktion till startupföretag som utvecklar och levererar nya lösningar för produktion och lagring av energi.

”Mellan dessa finns ett stort antal aktiva industri-, infrastruktur- och fastighetsföretag i olika faser av energiomställningen som strävar efter nya, renare lösningar”, berättar Sami Nissinen. Nissinen tillträdde sin tjänst som operativ direktör för Fimpec Energy Services den 3 januari 2023.

Energiomställningen drivs av tuffa klimatmål samt snabb utveckling och implementering av ny teknik

En avgörande förutsättning för energiomställningen är elektrifiering, det vill säga en övergång från fossila energiformer till förnybar el. Elektrifiering av värmeproduktionen förutsätter ny teknik. En övergång pågår från förbränningsbaserad värme till exempelvis elpannor, värmepumpar och geotermisk energi.

”Allt fler av våra kunder inför nya lösningar och ny teknik i såväl befintliga som nya anläggningar. I denna typ av projekt kan vi bistå kunderna med allt från förstudier ända fram till genomförande med hänsyn till deras individuella behov”, förklarar Nissinen.

Finland är en föregångare i utvecklingen av en vätgasekonomi – Fimpec medverkar redan i de första projekten

Vätgas framställd med förnybar el, så kallad grön vätgas, gör det möjligt att minska utsläppen även där som direkt elektrifiering inte är möjlig. Vätgas erbjuder dessutom möjlighet att lagra överskottsel till exempel i form av syntetiskt bränsle som kan användas för att balansera variationer i produktion och förbrukning av el och värme.

”Vi har en övertygande kunskapsbas inom vätgasprojekt, men eftersom denna typ av projekt är så nya kan vi stolt säga att vi lär oss mer och vinner ny kunskap hela tiden. Vi går i bräschen för utvecklingen tillsammans med våra kunder”, säger Nissinen.

Exceptionellt stor efterfrågan på energitjänster

Energifrågor kan inte helt och hållet avskiljas som ett separat område, eftersom de påverkar en så stor del av kundernas beslut inom såväl industrin som bygg- och infrastrukturbranschen.

”Behovet av energirelaterad expertis är något som berör alla. Genom att fördjupa och utöka vår expertis kan vi erbjuda kunderna lösningar på specifika frågor men samtidigt ställa den samlade energiexpertisen som finns i Fimpecs organisation till kundernas förfogande”, betonar Nissinen.

Specialistkunskap som håller jämna steg med förändringstempot i energisektorn

Tillsammans med Sami Nissinen utvecklas Fimpec Energy Services av Susanna Vähäsarja, som nyligen utsågs till projekteringschef för enheten. Hon berättar att alla i den nya enheten har gedigen kunskap om energisektorn.

”Olika typer av uppdrag förknippade med energiomställningen sysselsätter redan nu tiotals personer på Fimpec. Vi har ständigt nya tjänster öppna inom energiprojektering. Min uppgift är att säkerställa bästa möjliga förutsättningar att arbeta för våra energiprojektörer och erbjuda dem intressanta projekt.”

Fimpec Energy Services tillgodoser kundbehov inom energisektorn

”Den offentliga debatten kring den gröna omställningen och vätgasekonomin går på högvarv och våra kunder är under stor press att genomföra olika energirelaterade omställningsprojekt. Vår ambition med Fimpec Energy Services är att stötta dem i denna förändring. Målet är att inom de två närmaste åren växa organiskt till en enhet med över 100 medarbetare och eventuellt öka tempot med företagsförvärv”, berättar Fimpec Groups vd Jukka Nieminen.

Mer information

Jukka Nieminen, verkställande direktör, Fimpec Group
Tfn +358 40 557 4547 eller jukka.nieminen(@)fimpec.com

Sami Nissinen, operativ direktör, Fimpec Energy Services
Tfn +358 40 348 5401 eller sami.nissinen(@)fimpec.com

Susanna Vähäsarja, projekteringschef, Fimpec Energy Services
Tfn + 358 40 348 5664 eller susanna.vahasarja(@)fimpec.com


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Luis Rudolphy utsedd till ledande befattning inom internationell försäljning på Fimpec

Luis Rudolphy ansvarar för utveckling av Fimpecs försäljning inom utvalda tillväxtområden utanför Finland, Sverige och Estland bland kunder inom exempelvis pappers-, energi-, gruv- och metallindustrin. Han rapporterar till Fimpec Groups vd Jukka Nieminen.

”Jag hälsar Luis varmt välkommen till vårt team på Fimpec. Han stärker teamet med omfattande erfarenhet och kunskap inom internationell verksamhet och försäljning”, säger Jukka Nieminen.

Luis Rudolphy har cirka15 års erfarenhet av försäljning och administration i processindustrin. Han har under denna tid arbetat med försäljning och genomförande av stora projekt inom mineralbearbetning och kemisk industri både i Finland och internationellt.

Mer information:

Jukka Nieminen, verkställande direktör, Fimpec Group Oy
Tfn +358 40 5574547 eller jukka.nieminen@fimpec.com

Luis Rudolphy, Chief Sales Officer (CSO)
Tfn +358 40 197 2323 eller luis.rudolphy@fimpec.com

» Läs mer om förvärvet här

Den nya verkställande direktören för Fimpec Group Ab börjar i september 2022

Målet för den nya vd:n är att lotsa Fimpec Group Ab i nästa internationella tillväxtfas. Jukka Nieminen kommer från Beneq Group Oy. Jukka bär på en omfattande och mångsidig internationell erfarenhet och av att leda industriella tillväxtföretag. ”Jag önskar Jukka varmt välkommen och ser fram emot att få skriva koncernens fantastiska tillväxthistoria tillsammans”, säger styrelseordförande Timo Hyvönen. ”Samtidigt vill jag tacka Antti Lukka för ett enastående arbete som vd – under hans ledning har Fimpec vuxit och utvecklats till en modern och internationell koncern som i dag sysselsätter över 350 medarbetare”.

Flera steg mot internationalisering har redan tagits i bolaget, allra senast till exempel ett stärkt fotfäste på den baltiska och svenska marknaden och i framtiden kommer exempelvis energiomställningen att innebära potential för tillväxt. Det känns bra att få börja arbeta i ett företag som utvecklas och växer kraftigt på den internationella marknaden och har väldigt kunniga medarbetare som är mycket uppskattade bland kunderna”, säger Jukka Nieminen.

Antti Lukka fortsätter i koncernens tjänst som rektor på deltid för Fimpec Academy. Fimpec Academy är Fimpecs egen akademi för hela personalen där man stödjer karriärvägar och kompetensutveckling genom coaching och att lära sig på jobbet i samarbete med läroinrättningar, externa utbildningsföretag och kunder. Lukka kommer att berätta mer om sin nya roll och sina planer under hösten.

”Våra medarbetare är vår viktigaste resurs”, konstaterar både Lukka och Nieminen. ”Anttis gedigna erfarenhet från branschen och vision om hur vi ska utveckla vår professionella kompetens ger oss ett utmärkt underlag för ett utvecklingsarbete som är i linje med vår strategi”, säger Nieminen. ”Jag är väldigt inspirerad av min nya roll och kan förhoppningsvis ge hela organisationen ett fräscht perspektiv på vårt arbete med personalutveckling. Planerna blir mer konkreta under hösten och jag berättar mer om dem då”, säger Lukka.


» Foto på Jukka Nieminen


Mer information:

Obs! Styrelseordförande Timo Hyvönen svarar på eventuella frågor fram till 31.8. och vd Jukka Nieminen från och med 1.9.2022.

Timo Hyvönen, styrelseordförande, Fimpec Group Ab
tfn +358 400 975 838, E-post: timo@helmetcapital.fi

Jukka Nieminen, verkställande direktör (från och med 1.9.2022), Fimpec Group Ab
tfn +358 40 5574547, E-post: jukka.nieminen@fimpec.com


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 31 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Anders Hallgren blir svensk vd för storsatsande finska byggkonsulten Fimpec

Det finska konsultbolaget Fimpec har utsett Anders Hallgren att leda Fimpec i utvecklingen av den svenska verksamheten. Fimpec är specialiserade på projektledning och projektering av byggprojekt inom energi- och industrisektorn, företaget verkar också inom projektering och projektledning av infrastrukturprojekt och fastigheter.

Tidigare i år förvärvade Fimpec det ledande svenska BIM-företagetByggnadsekonomimed fokus på konsulting inom BIM och inledde i och med det expansionen i Sverige. Med rekryteringen av Anders Hallgren till ny vd för det fusionerade bolaget Fimpec AB är tanken att verksamheten snabbt ska utvecklas till en viktig spelare på en marknad där energi- och industrifrågor alltmer kommit att hamna i fokus.

Anders Hallgren är ingenjör och kommer närmast från posten som Sverigechef på tyska WT Energisystem som framför allt bygger transformatorstationer. Med sig har han en lång och bred erfarenhet av ledande positioner inom energisektorn, inte minst på företag som ÅF och Westinghouse. Anders tillträder posten den 1 augusti.

Lars Sandberg, som tagit hand om Fimpecs svenska verksamhet sedan 2020, kommer nu helt att fokusera på energisektorn och arbeta tätt ihop med Anders Hallgren under uppbyggandet av den svenska verksamheten.

”Det ska bli jättespännande att vara med och leda Fimpecs resa i Sverige. Jag tror att jag har med mig en hel del erfarenheter som kan vara till nytta och jag måste säga att Fimpecs strategi för den svenska verksamheten är väldigt genomtänkt och framåtsyftande. De har verkligen visat vad de går för i Finland och det kommer säkert att passa in väldigt bra på svenska förhållanden också.Utan att gå händelserna i förväg är tanken framför allt att vi i Sverige ska sikta på energi- och industrisektorn”, säger tillträdande Sverigechefen Anders Hallgren.

”Det ska bli roligt att få ombord Anders som ska bygga vidare på den svenska verksamheten. Han har den breda erfarenhet som behövs och kan tidigt sätta den goda företagskultur som alltid behövs på en ny enhet som verkar på en ny marknad”, säger Fimpecs koncernchef Antti Lukka i en kommentar.

För mer information

Anders Hallgren, tillträdande vd, Fimpec AB, 076-833 4207

Frans Jokinen, affärsutvecklingschef, Fimpec Group Oy, +358 50 473 3513


Fimpec är specialiserade påprojektledning och projektering. Vi arbetar i stora industriprojekt och energiprojektsamt med fastigheter och infrastruktur. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi har över 350anställda specialister i Finland, Sverige och annorstädes. www.fimpec.com

Andreas Lund har utnämnts till konsult för Fimpecs energi­verksamhet

Andreas Lund är diplomingenjör inom energiteknik och kommer till Fimpec från Granlund där han arbetat som konsult i ett team för regionala energilösningar. Han har erfarenhet av ny teknik för geotermisk djupvärme och energi i form av projekt, konceptutveckling och projektering.

”Vad som intresserade mig mest hos Fimpec var energiperspektivet och en plats i förarsätet under energiomställningen. Energi och konsultarbete är växande områden för Fimpec. Det är särskilt motiverande att få ansvar och kunna påverka arbetet själv”, säger Andreas.

Den växande energiverksamhetens potential motiverar

Andreas är konsult på Fimpec och inom energiverksamheten utvecklar han bland annat tjänster för teknisk beräkning och geometriska energilösningar. Han bidrar med specialkompetens från energibranschen och vill utveckla nya tillvägagångssätt särskilt när det gäller projektgenomförande.

”Jag tar med mig fördjupad expertkunskap om förnybar energi, geometrisk energi och power-to-x till Fimpec. Vårt team kan nu erbjuda nya konsulttjänster och tjänster inom alternativa energikällor. Jag vill även vara med och utveckla nya sätt att genomföra projekt”, berättar Andreas.

Andreas är särskilt inspirerad av de möjligheter som det växande energikonsultarbetet medför. Han upplever att han får vara med från första början, blir tilldelad ansvar och får en konkret möjlighet att bidra till miljöarbetet.

”Jag har redan fått vara med om att utveckla nya energilösningar med våra kunder. Vi har ett bra och sammansvetsat team som gör det möjligt att komma fram med innovativa lösningar. Vårt team har potential till vad som helst.”

”Med Andreas i vårt team har vi spetskompetens inom geoenergi på en nationell nivå. Andreas har gedigen erfarenhet av konsultarbete och hans kompetens och passion för nya energilösningar förmedlas säkert även till våra kunder vilket är en konkurrensfördel för oss”, säger Jussi-Pekka Kuivala, Fimpecs chef för konsultverksamhet och processplanering.

Enligt Andreas har stämningen varit positiv under de första veckorna. Han fick genast vara med i projekt och offerter. Utöver jobbet motionerar Andreas aktivt och skriver sin avhandling om sektorsintegration av värme och el vid Aalto-universitetet.

Fimpec runt om i världen, del 3: Project controller Magnus Krause, Tyskland

Magnus Krause bodde i Leipzig i Tyskland i tio år. Där studerade han ekonomi och datavetenskap. Efter sin examen arbetade han som projektledare för ett välkänt tyskt bilföretag, Porsche, innan han blev egenföretagare. Sedan dess har han arbetat som projektledare vid ett antal olika projekt.

Magnus blev en del av Fimpecs team efter att byggarbetsplatschef Michael Lisso bad honom komma till UPM:s bioraffinaderiprojekt i Leuna i början av 2020. I projektet ansvarar Fimpec för projektets byggnadsarbeten, den strategiska planeringen och för konkurrensutsättning av byggprojekt. Magnus är project controller vid projektet.

Flexibilitet är en tillgång för en egenföretagare

Enligt Magnus var anledningen för övergången till egenföretagande att det efter ett antal år vid Porsche började kännas långsamt och stelt. Han berättar att han ville lära sig nya saker och saknade en mer dynamisk arbetsmiljö. Det var orsaken till att han började arbeta som egenföretagare. Egenföretagandets annorlunda balans mellan arbete och fritid var någonting som väckte Magnus intresse. För någon som precis har avslutat sina studier är balansen mellan arbete och fritid annorlunda än för dem som har arbetat längre. Magnus ville inte förlora studentlivets flexibilitet och att arbeta från nio till fem kändes inte som hans grej. Att skapa sitt eget företagsnamn verkade därför vara det rätta att göra.

”För mig är det bäst att vanliga löpande saker, som till exempel möten, sker på vardagar och att jag i lugn och ro kan arbeta på kvällar och helger. Ibland jobbar jag på söndagen och sover en timme längre på måndagen. Som egenföretagare är min tidtabell mer flexibel och friare än som ”normal” anställd”, beskriver Magnus fördelarna med sitt arbete.

Magnus anser också att detta arrangemang passar bra för ett ungt företag som Fimpec Deutschland. I början kan företaget anställa självständiga egenföretagare och senare, när företaget växer, kan arbetskraften utökas genom att anställa specialister i ett så kallat normalt anställningsförhållande.

Organisation och kommunikation är viktigt i den aktuella uppgiften

I det aktuella projektet har Magnus ett flertal ansvarsområden. Han är vanligtvis den första personen som entreprenörerna kontaktar om de har frågor eller behöver förhandla om någonting. Han bistår vid förfrågningar relaterade till planer, ritningar och tidtabeller. Magnus ansvarar också för arrangemangen vid byggarbetsplatserna. Byggprojektet har två stora områden med staket, toaletter, lyftkranar, transport av tunga varor och ett förvaringsutrymme.

“Mitt ansvar sträcker sig från mindre stöduppgifter till större helhetslösningar av problem. Att organisera, hitta lösningar och hitta information är viktigt i mitt arbete”, berättar han.

På grund av en varierande arbetsbelastning strävar Magnus efter att utföra sina uppgifter i en klar ordning, prioritera dem och hela tiden ta i beaktande projektet som helhet. Till hans arbetssätt hör att organisera uppgifterna med hjälp av listor och påminnelser. ”Eftersom mitt arbete är så varierande och då min telefon ringer 50 gånger om dagen, hjälper listor och påminnelser mig att hålla reda på hur jag utför mitt arbete. Det är kanske ett ganska typiskt tyskt sätt att arbeta, att organisera och vara i tid”, skrattar Magnus.

Men om de egna arbetsflödet är välorganiserat så bidrar det också till hela projektets framgång. Därtill spelar noggrannhet och kommunikation en stor roll. Magnus försöker alltid att så snabbt som möjligt svara på frågor, eftersom tid också är en viktig del vid projektets utveckling. ”Gällande förfrågningar och specifika frågor är det viktigt att svaren är tydliga, för en tydlig kommunikation sparar också mycket tid”, berättar han.

Magnus drivs av en vilja att lära sig nya saker och av att förbättra sin kompetens. Han letar ständigt efter nya möjligheter där han kan lära sig något nytt och intressant. I sin nuvarande roll har Magnus så många olika ansvarsområden att lärandet sker på ett naturligt sätt vid de dagliga uppgifterna.

I Fimpecs tyska team gör man saker på ett modernt sätt

Förutom att organisera sitt eget arbete på ett noggrant sätt ser Magnus öppenhet och fördomsfrihet vid all verksamhet som en viktig tillgång, speciellt vid större byggprojekt. Enligt honom borde öppenheten och fördomsfriheten vara obligatorisk, eftersom man aldrig kan förutsäga vad som kommer att hända vid byggarbetsplatsen. ”Vissa aktörer är sådana att de alltid först säger nej till allt, men vid Fimpec är det en nödvändighet att ha en öppen inställning. Till exempel i vårt team vid Fimpec är det uppenbart att vi alla är problemlösare.”

Förutom den öppna arbetsmiljön trivs Magnus vid ett finskt företag också på grund av att verksamheten är modern. ”Jag tror inte att Fimpec skulle kunna vara modernare än vad den är”, skrattar han. Han är imponerad av de omfattande kunskaperna i engelska, de gedigna datakunskaperna och av användningen av ny teknik och praxis. Till exempel så är en av Magnus uppgifter att varje vecka ta fotografier med en drönare. ”Vi använder bilderna i våra veckomöten och tack vare detta kan vi konkret se hur byggarbetsplatsen har utvecklats. Detta har prisats av flera entreprenörer och även av andra aktörer”, berättar Magnus.

Trots coronaviruspandemin har Fimpecs team i Tyskland både lyckats leda projektet och skapa en bra laganda. Även om teamet arbetar som en del av UPM:s projektorganisation (vilket är en vanlig verksamhetsmodell vid Fimpecs större byggprojekt) utgör Fimpecs anställda en mycket sammansvetsad grupp. Magnus berättar att teamet under förra sommaren ordnade ett gemensamt evenemang och hoppas på att man kan göra det igen nästa sommar. På grund av distansarbete träffas teamets medlemmarna inte varandra så ofta.

”Jag är mycket glad över att få arbeta med det här projektet. Även om vi inte arbetar på samma ställe hela tiden så känner vi varandra väl och kommer bra överens. Dessutom är projektet mycket framtidsorienterat och bra för regionerna Leipzig och Leuna”, säger Magnus.