Fimpec får stort projekterings­uppdrag i Valmets Shotton Mill-projekt

Fimpec och Valmet har ingått avtal om ett omfattande fabriksprojekteringsuppdrag för en OCC-linje, mäldberedning och kartongmaskin för containerboard (PM3) som Valmet levererar till brittiska Shotton Mill Limited, som ägs av Eren Paper. Fimpecs uppdrag inkluderar projektering av fyra delområden.

Fimpec tar hand om projekteringen av OCC-området, mäldberedningen och kartongmaskinen samt som separata uppdrag kemikalieavdelningen och rörledningar till maskinlinjen. Uppdraget inkluderar projektering av processer, anläggningar, stålkonstruktioner, automation och processventilation

Tusentals timmar av projekteringsarbete

”Det här är ett omfattande projekt för Fimpec som kommer att sysselsätta tiotals medarbetare under ett års tid. Som mest kommer uppemot 50 av våra specialister att arbeta med projektet. Totalt sett handlar det om tiotusentals arbetstimmar”, berättar direktör Harri Soininen, som är projektledare för projektet på Fimpec.

Projekteringsarbetet delas upp mellan flera av Fimpecs enheter, främst Kouvola, men även andra kontor, exempelvis Åbo och Jyväskylä.

”Vårt projektupplägg syftar till göra projekteringsorganisationen så tydlig och effektiv som möjligt. Kemikalieavdelningen och rörledningarna hanteras som separata projekt, dock förstås med hänsyn till synergieffekter. Kai Kuoppa är projektledare för kemikalieavdelningen och Mika Eväsoja för rörledningarna. För mig personligen är det spännande att återgå till ett pappersbruksprojekt – rentav på ett bruk jag känner till sedan tidigare. Under mellantiden har jag arbetat med massabruk ”, berättar Soininen.

Fortsättning på Valmets och Fimpecs långa samarbete

Shottonprojektet är en fortsättning på det långvariga samarbetet mellan Valmet och Fimpec. Fimpec har under de senaste årtiondena medverkat i många av Valmets bruksprojekt.

”Att anlita Fimpec var en naturlig fortsättning på ett liknande projekt vi genomförde tillsammans tidigare. Samarbetet har fungerat utomordentligt väl”, säger Senior Project Manager Petri Aspholm på Valmet.

”För oss på Fimpec har det i detta och tidigare projekt varit trevligt att se synergieffekterna som uppstår i projekteringssamarbetet då vi kombinerat våra kunskaper och expertis. En bra teamkänsla är en annan viktig aspekt. Vi samarbetar som ett team för att driva projektet framåt”, säger Soininen, och påpekar att även bruksområdet är bekant för Fimpec sedan tidigare.

”Vi har arbetat med projekt i Shotton redan på 1990-talet och känner till området väl. Denna erfarenhet är en ytterligare fördel för oss i uppdraget.”

Storbritanniens största och mest avancerade bruk

Den nya kartongmaskinen gör Shotton till Storbritanniens största och mest avancerade pappersbruk. Valmets leverans inkluderar förutom OCC-linje, mäldberedning och containerboardlinje även omfattande automationssystem, tjänster och IoT-lösningar. Den nya containerboardlinjen (PM3) ska producera specialiserade premiumkvaliteter av 100 % återvunnet papper. Uppstarten kommer enligt planerna att ske 2024.

Kartongmaskinen har mer en 10 meter bred vira och kommer att producera testliner och fluting med ytvikter på 70–135 g/m2. Maskinen är dimensionerad för en hastighet på 1 800 m/min och en årskapacitet på cirka 700 000 ton.

Mer information om projektet och tekniska leveransdetaljer återfinns i Valmets pressmeddelande från den 4 maj 2022:

» Valmet to supply a major delivery to Eren Paper’s Shotton Mill in the UK including OCC, stock preparation and container board lines

Fimpec deltar i Nordic Ren-Gas Ab:s Power-to-X-projekt

Avtalet omfattar tekniska konsulttjänster inom grön vätgas och utveckling av Power-to-X-projekt som en del av genomförbarhetsstudier för Nordic Ren-Gas Ab:s första projekt. Nordic Ren-Gas Ab är Finlands ledande aktör inom grön vätgas och rena gasformiga bränslen och har offentliggjort planer på fem storskaliga projekt under år 2022.

Samarbetet har fått en bra start och själva arbetet inleddes genast efter att avtalet undertecknades. Sedan april har man genomfört en teknisk genomförbarhetsanalys som blir klar före utgången av juni. Utvecklingsfasen för de offentliggjorda projekten inleds i höst efter att genomförbarhetsanalysen är klar. Värdet på de pågående projekten uppgår till över 600 miljoner euro och innebär ett rejält lyft för produktionen av ren gas i Finland. Nordic Ren-Gas Ab:s mål är att vidareutveckla sin verksamhet inom Power-to-X och företagets totalinvesteringar i de planerade projekten i Finland fram till 2030 kommer att uppgå till över 1,5 miljarder euro.

Mer information:

Saara Kujala, CEO, Nordic Ren-Gas Oy
saara.kujala(at)ren-gas.com
tel. +358 40 184 9088

Matti Rautkivi, Head of Market Development, Nordic Ren-Gas Oy
matti.rautkivi(at)ren-gas.com
tel. +358 40 480 3743

Antti Lahtinen, Projektchef, Fimpec
antti.lahtinen(at)fimpec.com
tel. +358 40 154 1651

Sami Nissinen, Ledande Konsult & Försäljningschef, Energibranschen , Fimpec
sami.nissinen(at)fimpec.com
tel. +358 40 348 5401

Lista över tidigare lanserade projekt där Fimpec deltar (på engelska eller på finska)

» Tampereen Sähkölaitos
» Lahti Energia ​​​​
» Etelä-Savon Energia
» Kotkan Energia
» Pori Energia

Läs mer (obs! på finska och endast för prenumeranter)
» Suuromistaja Ilkka Herlin ei jaksa odottaa hidasta siirtymää vetytalouteen, vaan vauhdittaa murrosta miljoonasijoituksella. – HS Visio | HS.fi


Nordic Ren-Gas Ab är ett projektutvecklingsbolag grundat 2021 som investerar i de bästa produktions- och distributionsplatserna i Finland för gasformiga bränslen (P2X). Våra projekt skapar mervärde genom hela värdekedjan från P2X-teknikleverantörer till slutanvändare av gas och värme. https://ren-gas.com

Fimpec runt om i världen, del 3: Project controller Magnus Krause, Tyskland

Magnus Krause bodde i Leipzig i Tyskland i tio år. Där studerade han ekonomi och datavetenskap. Efter sin examen arbetade han som projektledare för ett välkänt tyskt bilföretag, Porsche, innan han blev egenföretagare. Sedan dess har han arbetat som projektledare vid ett antal olika projekt.

Magnus blev en del av Fimpecs team efter att byggarbetsplatschef Michael Lisso bad honom komma till UPM:s bioraffinaderiprojekt i Leuna i början av 2020. I projektet ansvarar Fimpec för projektets byggnadsarbeten, den strategiska planeringen och för konkurrensutsättning av byggprojekt. Magnus är project controller vid projektet.

Flexibilitet är en tillgång för en egenföretagare

Enligt Magnus var anledningen för övergången till egenföretagande att det efter ett antal år vid Porsche började kännas långsamt och stelt. Han berättar att han ville lära sig nya saker och saknade en mer dynamisk arbetsmiljö. Det var orsaken till att han började arbeta som egenföretagare. Egenföretagandets annorlunda balans mellan arbete och fritid var någonting som väckte Magnus intresse. För någon som precis har avslutat sina studier är balansen mellan arbete och fritid annorlunda än för dem som har arbetat längre. Magnus ville inte förlora studentlivets flexibilitet och att arbeta från nio till fem kändes inte som hans grej. Att skapa sitt eget företagsnamn verkade därför vara det rätta att göra.

”För mig är det bäst att vanliga löpande saker, som till exempel möten, sker på vardagar och att jag i lugn och ro kan arbeta på kvällar och helger. Ibland jobbar jag på söndagen och sover en timme längre på måndagen. Som egenföretagare är min tidtabell mer flexibel och friare än som ”normal” anställd”, beskriver Magnus fördelarna med sitt arbete.

Magnus anser också att detta arrangemang passar bra för ett ungt företag som Fimpec Deutschland. I början kan företaget anställa självständiga egenföretagare och senare, när företaget växer, kan arbetskraften utökas genom att anställa specialister i ett så kallat normalt anställningsförhållande.

Organisation och kommunikation är viktigt i den aktuella uppgiften

I det aktuella projektet har Magnus ett flertal ansvarsområden. Han är vanligtvis den första personen som entreprenörerna kontaktar om de har frågor eller behöver förhandla om någonting. Han bistår vid förfrågningar relaterade till planer, ritningar och tidtabeller. Magnus ansvarar också för arrangemangen vid byggarbetsplatserna. Byggprojektet har två stora områden med staket, toaletter, lyftkranar, transport av tunga varor och ett förvaringsutrymme.

“Mitt ansvar sträcker sig från mindre stöduppgifter till större helhetslösningar av problem. Att organisera, hitta lösningar och hitta information är viktigt i mitt arbete”, berättar han.

På grund av en varierande arbetsbelastning strävar Magnus efter att utföra sina uppgifter i en klar ordning, prioritera dem och hela tiden ta i beaktande projektet som helhet. Till hans arbetssätt hör att organisera uppgifterna med hjälp av listor och påminnelser. ”Eftersom mitt arbete är så varierande och då min telefon ringer 50 gånger om dagen, hjälper listor och påminnelser mig att hålla reda på hur jag utför mitt arbete. Det är kanske ett ganska typiskt tyskt sätt att arbeta, att organisera och vara i tid”, skrattar Magnus.

Men om de egna arbetsflödet är välorganiserat så bidrar det också till hela projektets framgång. Därtill spelar noggrannhet och kommunikation en stor roll. Magnus försöker alltid att så snabbt som möjligt svara på frågor, eftersom tid också är en viktig del vid projektets utveckling. ”Gällande förfrågningar och specifika frågor är det viktigt att svaren är tydliga, för en tydlig kommunikation sparar också mycket tid”, berättar han.

Magnus drivs av en vilja att lära sig nya saker och av att förbättra sin kompetens. Han letar ständigt efter nya möjligheter där han kan lära sig något nytt och intressant. I sin nuvarande roll har Magnus så många olika ansvarsområden att lärandet sker på ett naturligt sätt vid de dagliga uppgifterna.

I Fimpecs tyska team gör man saker på ett modernt sätt

Förutom att organisera sitt eget arbete på ett noggrant sätt ser Magnus öppenhet och fördomsfrihet vid all verksamhet som en viktig tillgång, speciellt vid större byggprojekt. Enligt honom borde öppenheten och fördomsfriheten vara obligatorisk, eftersom man aldrig kan förutsäga vad som kommer att hända vid byggarbetsplatsen. ”Vissa aktörer är sådana att de alltid först säger nej till allt, men vid Fimpec är det en nödvändighet att ha en öppen inställning. Till exempel i vårt team vid Fimpec är det uppenbart att vi alla är problemlösare.”

Förutom den öppna arbetsmiljön trivs Magnus vid ett finskt företag också på grund av att verksamheten är modern. ”Jag tror inte att Fimpec skulle kunna vara modernare än vad den är”, skrattar han. Han är imponerad av de omfattande kunskaperna i engelska, de gedigna datakunskaperna och av användningen av ny teknik och praxis. Till exempel så är en av Magnus uppgifter att varje vecka ta fotografier med en drönare. ”Vi använder bilderna i våra veckomöten och tack vare detta kan vi konkret se hur byggarbetsplatsen har utvecklats. Detta har prisats av flera entreprenörer och även av andra aktörer”, berättar Magnus.

Trots coronaviruspandemin har Fimpecs team i Tyskland både lyckats leda projektet och skapa en bra laganda. Även om teamet arbetar som en del av UPM:s projektorganisation (vilket är en vanlig verksamhetsmodell vid Fimpecs större byggprojekt) utgör Fimpecs anställda en mycket sammansvetsad grupp. Magnus berättar att teamet under förra sommaren ordnade ett gemensamt evenemang och hoppas på att man kan göra det igen nästa sommar. På grund av distansarbete träffas teamets medlemmarna inte varandra så ofta.

”Jag är mycket glad över att få arbeta med det här projektet. Även om vi inte arbetar på samma ställe hela tiden så känner vi varandra väl och kommer bra överens. Dessutom är projektet mycket framtidsorienterat och bra för regionerna Leipzig och Leuna”, säger Magnus.

Fimpec medverkar i banbrytande projekt för grön vätgas

Det första av dessa är P2X Solutions produktionsanläggning för grön vätgas som ska byggas i Harjavalta och drivas med förnybar el. P2X Solutions fattade investeringsbeslut för anläggningen den 2 februari 2022. Anläggningen blir den första i Finland som producerar grön vätgas i industriell skala. Vätet kommer framställas utsläppsfritt av vatten med hjälp av elektrolys. En del av vätet kommer att vidareförädlas till syntetiskt bränsle med koldioxid som P2X tagit tillvara. Produktionsanläggningen kommer att ha en kapacitet på 20 MW.

Byggarbetet i Harjavalta storindustripark kommer att inledas hösten 2022 och väntas ta ungefär ett och ett halvt år. Fimpec deltar i projektet ända från förberedelsefasen och ansvarar bland annat för inköp och tidsplanering. När anläggningen står klar kommer den att minska koldioxidutsläppen i Finland med cirka 40 000 ton om året.

”Vi är mycket stolta över att få delta i detta banbrytande projekt för uppbyggnad av en väteekonomi, där vi tack vare vår mångsidiga erfarenhet inom byggprojektsledning kan erbjuda P2X Solutions många fördelar. Särskilt glädjande är att vi genom det långsiktiga ramavtalet kommer att kunna bygga upp ett nära samarbete som gynnar båda parter”, säger Jorma Paananen, affärsenhetschef på Fimpec.

”Fimpecs expertis och erfarenhet övertygade oss om att de är en perfekt partner för att komplettera vår projektledning. Även Fimpecs ambition att medverka i uppbyggnaden av ett fossilfritt välfärdssamhälle spelade en stor roll i valet”, kommenterar Herkko Plit, verkställande direktör för P2X.

Ramavtalet omfattar även samarbete i framtida projekt. Det fleråriga avtalet uppskattas sysselsätta uppskattningsvis 5–15 medarbetare på Fimpec under samarbetsprojekten.

Mer information:

Jorma Paananen, affärsenhetschef, Fimpec PMO Oy
tel. +35 400 347 373, e-post: jorma.paananen@fimpec.com
fimpec.com

Herkko Plit, verkställande direktör, P2X Solutions Ab
tel. +358 50 462 0788, e-post: herkko.plit@p2x.fi
p2x.fi/en/


P2X Solutions är en föregångare inom grön vätgas och Power-to-X i Finland. Vi bidrar till uppkomsten av en marknad för vätgas på ett heltäckande och innovativt sätt genom hela värdekedjan. Vår verksamhet inkluderar produktion och distribution av grön vätgas och syntetiskt bränsle samt kundanpassad leverans av kompletta vätgasanläggningar. För en renare värld – tillsammans.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2020 omsatte vi 25,7 miljoner euro och vi sysselsätter över 260 specialister i Finland och utomlands.

Lyckat förtätnings­bygge under Fimpecs ledning

KOY Rautalammintien Huippu, ett flervåningshus i 8 våningar med 133 studentbostäder i stadsdelen Vallgård i Helsingfors, stod klart i augusti 2021. Huset byggdes som ett förtätningsprojekt, det vill säga en ny byggnad bland befintlig bebyggelse, vilket förutsatte ett nära samarbete mellan beställaren, arkitekten, stadsplaneringen och stadens byggnadstillsyn genom hela processen.

Byggnaden är belägen på en backe och erbjuder en fantastisk utsikt över Helsingfors från åttonde våningen, därifrån man till exempel kan se Borgbackens nöjespark och ända ut till havet. Byggnadens arkitektoniska utformning är mycket lyckad och den smälter naturligt in i grannskapet trots att de andra byggnaderna är byggda på 50- och 60-talet.

”Byggnaden är ny och modern, men ser ändå ut som om den alltid funnits där”, säger Soile Perjus som ansvarade för projektledning och övervakning av byggarbetet på Fimpec.

Öppnar för fler studentbostadsprojekt

Flervåningshuset byggdes som ett gemensamt projekt av flera studentstiftelser och nationer som i planeringsfasen valde att beställa byggherretjänsterna av Fimpec. Byggarbetet tog 18 månader och pågick 2019–2021. Fimpec deltog med en bred uppsättning tjänster: projektledning, fastighetsteknisk övervakning, byggarbetsledning, kostnadsuppföljning samt säkerhets- och fuktsäkerhetsprojektering. Totalt sex specialister från Fimpec deltog i projektet.

Ett byggnadsprojekt bland befintlig bebyggelse medför alltid särskilda utmaningar, men tack vare Fimpecs erfarenhet och expertis gick allt utan problem även i detta projekt. Det finns ett skyddsrum i berget under byggnaden och därför måste sprängningsarbeten göras med särskild försiktighet, då bergstaket mellan byggnaden och skyddsrummet måste ha en viss tjocklek. Den enda överraskningen var att de gamla avgasrören från skyddsrummets generatorer stack ut precis intill fasaden för den nya byggnaden och behövde därför flyttas. Det var inte helt okomplicerat, för lösningarna måste godkännas av stadens byggnadstillsyn.

”Fler motgångar än så blev det inte och inte heller särskilt mycket tilläggs- och ändringsarbeten, så projektet kan beskrivas som en framgång”, berättar Soile.

Projektet öppnar nya möjligheter för Fimpec inom studentbostäder. Ett välhanterat byggnadsprojekt som detta borgar förhoppningsvis för fler motsvarande i framtiden.

”Studentnationerna kommer att bygga fler nya byggnader med studentbostäder och då tror jag vi har goda möjligheter att bli anlitade igen efter att ha gjort ett gott första intryck med detta projekt”, säger Soile.

”Fimpec var ett lyckat val för oss. Samarbetet fungerade utmärkt genom hela processen”, kommenterar Markku Tiensuu, ombud för studentstiftelsen Hämäläisten ylioppilassäätiö.

Fimpec runt om i världen, del 1: byggarbetsledare Juan Artucio, Uruguay

Juan Artucio (mitten) i hamnen i Montevideo, tillsammans med Santiago Zamora från Fimpec (höger) och Marcelo Alvarez från UPM (vänster). De arbetar med samma hamnterminalprojekt.

Juan Artucio arbetar med ett hamnterminalprojekt i Montevideo där Fimpec har ansvaret för att leda byggarbetet. Det är ett av Fimpecs största internationella projekt just nu. Juan har nästan tio års erfarenhet som byggarbetsledare från olika typer av byggprojekt i Uruguay. Han har studerat byggnadsteknik och ekonomiadministration.

Till Juans uppgifter som byggarbetsledare hör att samordna arbetet, övervaka kvalitet och tidtabeller, verifiera ritningar och lösa problem. Juan har under nästan hela sin karriär arbetat med den kända uruguayanska ingenjören Jorge Kliche och har lärt sig massor av honom.

”Jorge har otroligt mycket kunskap och erfarenhet av byggprojekt i Uruguay och är en väldigt bra chef och mentor. Det var tack vare honom som jag kom till Fimpec och vårt nuvarande terminalprojekt.”

Internationell erfarenhet på hemmaplan

Juan berättar att han väntat på möjligheten att få arbeta med hamnterminalprojektet i ett par år. Hans mentor Jorge har ett långt samarbete med UPM, som år 2017 meddelade att man undersöker möjligheten att bygga ett massabruk i Uruguay. Ett par år senare fick byggprojektet grönt ljus och samtidigt inleddes bygget av en hamnterminal som en del av UPM:s storsatsning i Uruguay.

Hamnterminalen i Montevideo är en internationell byggarbetsplats med experter från Finland, Uruguay och Storbritannien samt entreprenörer från ett flertal länder. Det är något som Juan uppskattar.

”Vi har folk från många länder i projektteamet och bland entreprenörerna, och jag tycker vi kan lära oss mycket av varandra. Jag har till exempel märkt att finländare är bättre på att göra skillnad mellan arbete och fritid. Det är något jag gärna vill bli bättre på, för jag tar ofta jobbet med mig hem och pratar om jobbet med min flickvän som också arbetar med samma projekt.”

”En internationell miljö kräver dock öppenhet, tolerans och empati av oss alla. Jag brukar ofta beskriva projektet som en internationell erfarenhet på hemmaplan”, berättar Juan.

Arbetar enligt en tydlig filosofi

Juans personliga arbetssätt är något som har växt fram under hans tid på Fimpec och tidigare arbetsplatser.

”Jag är bestämd med rättvis. Det är något vi ofta pratat om med min chef på Fimpec. I mitt arbete för jag diskussioner med entreprenörer om vad vi behöver och när, och det är inte alltid enkelt. Det finns många slags människor och aktörer på en byggarbetsplats och det är vårt jobb att se till att allt fungerar för alla. Det är där filosofin om att vara bestämd men rättvis kommer in. Men vi har en bra stämning och ett fungerande samarbete mellan alla aktörer på byggplatsen”, säger Juan.

Juans filosofi om att vara bestämd men rättvis inkluderar även empati och transparens. Saknas de är det svårt att skapa förtroende och tillit som får folk att göra som man säger. ”En uruguayansk fotbollschef har sagt att förtroende är något som tar trapporna upp men hissen ner. För mig är detta något av ett rättesnöre i livet. Empati och förmåga att sätta sig i någon annans situation är viktiga egenskaper för mig både professionellt och i privatlivet”, förklarar Juan.

Att vara bestämd med rättvis är inte alltid enkelt, men enligt Juan är det nödvändigt och rentav en etikfråga. I slutändan handlar det om att göra sitt bästa för ett lyckat projekt.

”Jag försöker alltid göra klart för entreprenörerna att vårt jobb är att säkerställa ett framgångsrikt projekt, det är vårt grundläggande mål. Att vara bestämd kräver en del finess, för man får inte glömma att vara vänlig. Det är viktigt att få den andra att förstå varför en sak måste göras på ett visst sätt, och lyckas man med det bidrar man till ett lyckat projekt.

Internationell erfarenhet och utvecklingsmöjligheter lockar

Även om Juan har fullt upp på jobbet har han även tid för annat. På fritiden gillar han trädgårdssysslor och att umgås med vänner vid en traditionell uruguayansk parrilla.

”Jag flyttade nyligen till ett nytt område som jag verkligen gillar för att det är så lugnt där. För några år sedan skulle jag aldrig ha kunnat föreställa mig att bo i förorten, men sånt är livet. På fritiden har jag fixat på mitt nya hus och nu när det är klart har jag blivit intresserad av trädgårdsskötsel. Jag har även en uruguayansk parrilla i huset, så jag bjuder ofta vänner hem på grillfest”, berättar Juan.

När det gäller jobbet är Juan hoppfull att få fortsätta på Fimpec, för företagets arbetssätt som bland annat ger möjlighet till professionell utveckling har gjort ett gott intryck. Juan menar att man blir uppmuntrad på Fimpec och får möjlighet att utvecklas. Han är även öppen för mer internationell erfarenhet utomlands.

”Det har varit en ära att få arbeta med detta projekt och på Fimpec. Det är en fantastisk karriärmöjlighet och utvecklingsmöjlighet för mig personligen. Jag har en väldigt bra chef som jag kan lära mig mycket av. Det har varit otroligt givande att arbeta med honom och alla andra experter i projektet och jag skulle gärna arbeta på Fimpec även efter terminalprojektet, till exempel med något utländskt projekt för att få mer internationell erfarenhet.”

Fimpec önskar alla en god jul och ett gott nytt år

Julhälsningar från vår VD Antti Lukka

Julen kommer varje år, oavsett om vi hunnit bli klara med julstädningen och allt annat som pågår i världen omkring oss. Det är ett bra tillfälle att sammanfatta vad som hänt och vad man gjort under året som gått och samtidigt blicka framåt. Så ska även jag göra.

För vår del var 2021 ett år av förändringar. Covid höll fortfarande världen i sitt grepp och förändringarna som krisen medfört går inte direkt att vänja sig vid, men vi började få rutin med de ökade restriktionerna på byggplatserna och den nya vardagen med distansarbete. Vissa hann återvända till kontoret innan vi återigen övergick till att jobba hemifrån.

Vi uppdaterade vårt varumärke och samlade alla våra bolag under det gemensamma namnet Fimpec med tillväxt som ambition samt fick en ny grafisk profil och webbplats som öppnades före sommaren. Vi prövade även på något nytt med webbinarier för hela personalen som på det hela taget fick ett positivt mottagande. Webbinarierna kommer att fortsätta 2022 samtidigt som vi arbetar vidare med att göra varumärket Fimpec mer känt.

Operativt sett var 2021 ett framgångsrikt år både i Finland och internationellt. Vi har gjort framsteg på vår tillväxtresa – såväl organiskt som genom förvärvet av Focusplan – och denna tillväxt avspeglas i vår omsättning och i vårt personalantal. Samtidigt har vi satsat på att intensifiera samarbetet mellan våra olika verksamheter, vilket även genererat ny försäljning.

I år har även många nya chefer börjat arbeta med nya uppgifter. Jag önskar dem framgång i deras nya utmaningar och hoppas att ni alla stödjer era kollegor i deras nya roller. Under det kommande året kommer vi att fortsätta utveckla vår personal genom utbildning av våra nya chefer och genom utvecklingssamtal. Jag uppmuntrar er alla att ta till vara denna möjlighet till professionell utveckling i era roller på Fimpec.

Det har även skett en del förändringar i våra lokaler: I Åbo har vi fått ett helt nytt kontor och dessutom har våra kontor i Kouvola och Jyväskylä genomgått renoveringar. Jag vill särskilt tacka personalen på dessa kontor för deras flexibilitet i samband med flytt och renoveringar. Otroligt bra jobbat, tack!

Det är alltså tillväxt som gäller för Fimpec och den resan fortsätter 2022. För det har vi även våra kunder att tacka, som efter att vi vunnit deras förtroende gång på gång anlitat oss i nya projekt och projekteringsuppdrag. Vi själva vänjer oss vid vårt nya namn och detsamma gör våra kunder. Vi lever upp till Fimpecs värderingar i allt vi gör och kommer att fortsätta arbeta insiktsfullt, ärligt och öppet år 2022.

Jag vill avsluta med att än en gång tacka Fimpecs hela personal för ert hårda arbete och engagemang i samband med alla förändringar samt våra kunder och intressenter både i Finland och runt om i världen

God jul och gott nytt år!

Antti Lukka
Verkställande direktör
Fimpec Group Oy


Juldonationer 2021

I år delar vi vår oro för barns och ungas välmående och motståndskraft. Genom tre välgörenhetsorganisationer skänkte vi in ​​julklappspengar för att stödja denna utsatta målgrupps hälsa och välmående ur lite olika perspektiv.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf är en av världens äldsta medborgarorganisationer inom psykisk hälsa. Vi kan stärka de ungas psykiska hälsa genom att ge dem verktyg gör en sund uppväxt, livsglädje, kraft och mod. Läs mer: https://mieli.fi/sv/

Stödföreningen för barnavdelningarna vid Centralsjukhuset i Mellersta Finland, Lastu Ry bildades våren 1993. Föreningens syfte är att skänka lek-, hobby- och studieutrustning till centralsjukhusets barnavdelningar. Les mer (endast på finska): https://www.lastu.net/

Hyvä Joulumieli -insamling kommer även i år att glädja barnfamiljer med låg inkomst med presentkort på mat. Behovet av insamling är stort, eftersom korona-krisen har förvärrat familjernas ekonomiska svårigheter. Läs mer: https://hyvajoulumieli.fi/sv/

Fimpec deltar i projekteringen av Valmets kartonglinje i Turkiet

Fimpecs långvariga kund Valmet har beställt anläggningsprojektering för en ny kartonglinje i Söke i Turkiet. Slutkunden är den turkiska kartongtillverkaren Kipas Kagıt Sanayi İsletmeleri A.Ş. När den står klar kommer kartongmaskinen att bli cirka 9 meter bred, ha en hastighet på cirka 1 800 meter i minuten och producera 1 900 ton 90 grams liner eller fluting per dag.

Projektet går under namnet KIPASPM3 och utnyttjar Fimpecs breda kunskapspalett inom olika projekteringsområden: processer, automation, layout, rörledningar och bärande konstruktioner.

För Fimpecs del inleddes arbetet i juni 2021. Projektet kommer att sysselsätta Fimpec intensivt under ett års tid och för närvarande deltar tiotals experter. Arbetet kommer att pågå i ett och ett halvt år och maskinstart väntas äga rum i slutet av 2023.

”Vi har ett nära samarbete som gör att det känns naturligt att återigen genomföra ett stort projekt tillsammans med Valmet. Detta är en bra fortsättning på motsvarande projekteringsuppdrag som vi tidigare genomfört åt Valmet”, berättar Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec.

Valmet berättade om projektet på sin webbplats i september 2021: Valmet levererar containerboardlinje till Kipas Kagıt i Turkiet (på engelska).

Ett varulager färdigställdes framgångsrikt i hamn- och storindustri­området i Karleby

Fimpec har åter framgångsrikt slutfört ett fastighetsprojekt, när ett varulager i Karleby hamn blev färdigt i slutet av maj 2021. Kunden i projektet var Oy Adolf Lahti Yxpila Ab. Fimpec var med i projektets hela livscykel. Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är ett företag i logistikbranschen, som hör till KWH-koncernen.

Projektet innefattade uppförandet av ett varulager på 4000 m². Lagret skräddarsyddes utgående från Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:s kunders behov och Fimpec var med redan från och med planeringsskedet. I fastigheten lagras en kundfabriks slutprodukter samt förnödenheter som används i produktionen.

Fimpecs Olli-Pekka Salomaa som verkade som projektchef och byggteknisk övervakare i projektets byggnadsskede berättar att Fimpecs roll var omfattande i alla skeden av projektets livscykel och att ansvaret var ansenligt.

”Vi fick vara med i varulagerprojektet i Karleby hamn redan från första början. Vi var med i projektet genast i lokalbehovsutredningsskedet för två år sedan. Därefter bar vi ansvaret för bygglovsskedet och konkurrensutsättningen av entreprenörerna ända till övervakningen av arbetsplatsen och uppförandet. I byggskedet var också övervakarna av hustekniken på el- och VVS-sidan från Fimpec”, uppger Salomaa.

Projektet hade dessutom egna utmaningar, som Fimpec med sin gedigna projektledningskompetens alltid har förberett sig för väl. I detta projekt medförde i synnerhet grundförhållandena på arbetsplatsen egna särdrag.

”Grundförhållandena på arbetsplatsen var mer utmanande än vanligt, eftersom grundvattnet var nära. Dessutom hade det tidigare komposterats jord på tomten. Av denna orsak fick projektet extrafaser bland annat i form av utbyte av jordmassor och grundvattensänkning”, beskriver Salomaa.

Trots utmaningarna fick man projektet lyckligt i mål. Salomaa konstaterar att projektet gett Fimpec mer synlighet i Karlebytrakten och Västra Finland. Den viktigaste framgångsmätaren för Fimpec är dock alltid en nöjd kund. IMO-lagret i Karleby hamn är ett gott bevis för ett lyckat samarbete mellan Oy Adolf Lahti Yxpila AB och Fimpec.

Antti Ylitalo från Oy Adolf Lahti Yxpila Ab begrundar samarbetet mellan sitt företag och Fimpec i en positiv anda: ”När det finns goda typer runtom och dialogen är rättfram, så visst fungerar samarbetet då bra.”

Utmaningar för samarbetet och det lyckade genomförandet av hela projektet uppstod av coronapandemin som uppenbarade sig mitt i allt och det geografiska avståndet som i förväg gjorde Ylitalo litet betänksam, när projektet fanns i Karleby och Fimpecs gäng kom från Jyväskylä.

”Rädslan visade sig vara onödig, man märkte inte ens det geografiska avståndet och coronan tvingade ju oss alla till distansmöten i varje fall. Det är lätt att lita på Fimpecs gäng och det var angenämt att jobba med dem. Vi ser framtiden an med positivt sinne och från fall till fall utvärderar vi också eventuella nya samarbetsprojekt.”