Fimpec Node är ett helt nytt tjänstekoncept där internationell expertis möter investeringar inom industrin. Tjänsten erbjuder lands- och språkspecifika kompetenser och nätverk inom projektering och projektledning. Ambitionen är att med tjänsten stärka Fimpecs internationella närvaro och samtidigt erbjuda företagets växande kundkrets inom industrin och energisektorn ännu bättre tjänster även i Finland.

Fimpec Group deltar kontinuerligt i omfattande internationella industriprojekt över hela världen. I dessa projekt har företaget identifierat ett behov av att bättre kombinera lokal och internationell kompetens.

”Fimpec Node erbjuder internationella kunder lands- och språkspecifik kompetens inom projektledning och projektering. Samtidigt vill vi sysselsätta högutbildade experter som kommit till Finland mer effektivt”, säger Fimpecs utvecklingsdirektör Frans Jokinen.

En ny form av arbetsmiljö för internationella experter

Frans Jokinen påpekar att det samtidigt finns en bredare syn på arbetskraftstillgång bakom Node: ”I Finland bor, arbetar och studerar ett stort antal människor som kommit från andra länder som inte kan använda sina kunskaper och färdigheter fullt ut på grund av språkbarriärer. Samtidigt råder det ständigt brist på experter i många industriprojekt. Vi erbjuder specialister nya karriärmöjligheter och ett nytt sätt att arbeta.”

”Fimpec Node är en fullständigt internationell arbetsmiljö där vi erbjuder såväl studenter som mer erfarna personer med olika språkbakgrund arbete som motsvarar deras kompetens. Vi uppskattar allt som de kan erbjuda oss från språkkunskaper och erfarenheter av mångkulturella arbetsmiljöer till deras förmåga att finna sig till rätta i dynamiska situationer”, säger Ana Reinbold, som ansvarar för att bygga upp Node-teamet på Fimpec.

Brasilianska Ana studerade och arbetade i Tyskland innan hon flyttade till Finland 2018. Innan sitt nuvarande uppdrag arbetade hon på Fimpec med ett omfattande industriprojekt i Tyskland.

Know-how om särdragen hos europeiska och västerländska marknadsområden

Fimpec Nodes team och nätverk kan erbjuda internationella kunder expertis och kunskap både i Finland och utomlands. Tjänsten lämpar sig lika bra för internationella finska företag som för utländska företag som kommer till Finland.

”Fimpecs strategi är internationell tillväxt med fokus på den växande kundkretsen inom industri- och energisektorn. Därför passar denna tjänst naturligt in som en del av vår verksamhet. I nuläget har vi redan kontor i Chile, Estland, Sverige, Tyskland och Uruguay. Fimpec Node kommer att spela en viktig roll när vi växer internationellt”, säger Fimpec Groups verkställande direktör Jukka Nieminen.

Det som talade för placeringen i Otnäs var den mängd talanger inom olika områden som studerar och arbetar där.

”Vi vill skapa en internationell, mångkulturell arbetsmiljö och utveckla en helt ny typ av arbetskultur”, säger Ana Reinbold.

”Språket ska inte begränsa hur vi arbetar i Fimpec Node utan alla ska få utrymme för sin yrkeskunskap. Otnäs var en naturlig plats att inleda verksamheten eftersom det är en aktiv miljö med många ambitiösa internationella studenter och erfarna experter. Med dem kan vi bygga nya broar till nya potentiella länder och expandera vår verksamhet”, fortsätter hon.

Fimpec Node är en ny typ av nätverksbaserad arbetsmiljö för internationella experter. Första Fimpec Node öppnades i Otnäs stadsdel i Esbo i början av november. Node kommer att sysselsätta 20–30 personer.

(På bilden ovan Frans Jokinen och Ana Reinbold på Aalto Talent Expo 2022 I Otnäs 10.11.2022)

Mer information:

Frans Jokinen, tfn 358 45 359 4828 eller frans.jokinen@fimpec.com
Ana Reinbold, tfn +358 (0) 44 780 5733 eller ana.reinbold@fimpec.com

» Till Fimpec Node


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Alla nyheter