Under räkenskapsperioden var efterfrågan exceptionellt stor och därmed växte både verksamhetens omfattning och personalantalet väsentligt såväl organiskt som genom företagsförvärv. Antalet anställda ökade med 45 procent, från 268 till 389 medarbetare.

Fimpec-koncernens rörelsevinst ökade till 3,0 miljoner euro (2 mn euro år 2021). Den relativa rörelsevinstmarginalen var 7,4 procent, vilket faller under branschens normala EBITDA-nivå. Detta berodde på investeringar och prioriterade rekryteringar relaterade till den starka tillväxten.

Under räkenskapsperioden ägde aktiehandeln av Byggnadsekonomi Oy och Byggnadsekonomi Ab samt företagsförvärvet av Chemitec Consulting Oy rum. Fimpec utvidgade även sin verksamhet i Sverige.

Under år 2023 förväntas omsättningen klart stiga över 50 miljoner euro, och lönsamheten för koncernen förväntas bli betydligt bättre. Koncernen sysselsatte redan 420 medarbetare i mars 2023.

Mer information

Jukka Nieminen, verkställande direktör, Fimpec Group Oy
tfn +358 40 557 4547 eller jukka.nieminen(at)fimpec.com

Alla nyheter