Kosti Koski utsågs till chef för energiverksamheten hos Fimpec från och med augusti 2021. Koski ansvarar för att skapa utöka och utveckla Fimpecs energiverksamhet och för internationaliseringen inom energisektorn. En central del av Koskis arbetsbeskrivning är att i samarbete med den övriga verksamhetsledningen mångfaldiga projektexportvolymen inom energiverksamheten och energisektorn i Finland, Baltikum och Sverige.

Koski har spjutspetskunnande inom strategiskt ledarskap och försäljning. Han berättar att strategiskt ledarskap innefattar mycket mer än bara planering av affärsverksamheten. Till exempel är han entusiastisk i fråga om uppgifter som rör utveckling av ledningssystemet för affärsverksamheten och om att föra ut kundorientering till hela organisationen.

Med strategiskt ledarskap och säljkunnande som trumf

Kosti Koski är diplomingenjör inom energiteknik samt ekonomie magister och har förutom sin mångsidiga utbildning även en mångsidig arbetserfarenhet. Senast fungerade han som försäljningschef för en branschövergripande konstruktionsbyrå. Tidigare ansvarade Koski bland annat för Helens kylverksamhet under dess kraftiga tillväxt- och investeringsskede.

Fimpec var inte ett känt företag för Koski men dess tillväxtmål och det gedigna kunnandet inom energisektorn var något som imponerade på honom.

”Det som särskilt lockade mig hos Fimpec var det ambitiösa tillväxtmålet. Här rullar man inte tummarna och väntar på att jobben kommer trillande. För konsultverksamheten är det av yttersta vikt att alla är inställda på kundarbetet och att man lyssnar på kunden och verkligen tillhandahåller tjänster för kundernas behov. Fimpec har ett betydande kunnande inom energisektorn och en strategi som skiljer sig från konkurrenterna. Vi har alltså en fantastisk grund för tillväxten”, konstaterar Koski sammanfattningsvis.

Fimpec Groups verkställande direktör Antti Lukka anser att Koski särskilt stärker Fimpecs kundorienterade utveckling och den strategiska ledningen av kundrelationerna.

”Vi har ställt ambitiösa mål för vår energiverksamhet inför de kommande åren och för att möjliggöra dem var Koski ett naturligt val som chef för energiverksamheten. Fimpec är särskilt känt för omfattande uppdrag inom industrin men tills vidare har vi inte utnyttjat den tillväxtpotential som följer av hållbar utveckling på ett maximalt sätt. Koskis kunnande inom ledning av kundrelationer och utveckling av affärsverksamheten stöder för sin del att vi uppnår tillväxtmålen för energisektorn”, säger Lukka.

Alla nyheter