För cirka 11 år sedan kontaktade en bekant byggentreprenör Antti Laine. Google höll på att börja bygga sin första servercentral i Fredrikshamn och personer som talade flytande engelska behövdes till projektet. Laine svarade ja och sedan dess har hans uppgifter i huvudsak varit förknippade med servercentraler.

”Arbetsuppgifterna och ansvaren har varierat från projekt till projekt, men i regel har kvalitets- och arbetarsäkerhetsfrågor alltid ingått. De ligger mig varmt om hjärtat”, berättar han.

Servercentraler är ett speciellt område inom byggandet

I sitt första servercentralsprojekt hamnade Laine alltså lite av en slump, men han märkte fort att det rörde sig om en lycklig slump. Det rörde sig om en unik och i början av 2010-talet ännu ny typ av byggande i Finland, vilket passade den kunskapstörstige Laine som gärna testar sina egna gränser mer än väl.

”Servercentralerna var mycket speciella byggnadsverk, eftersom många olika aspekter kombineras i dem och den teknik som används i dem utvecklas mycket snabbt. Om två servercentraler byggs i samma område i följd kan man vara säker på att tekniken i den senare är ny i förhållande till den första. Det ger lämpligt med utmaningar för projekteringen och byggandet”, funderar han.

Enligt Laine betonas också två andra aspekter i servercentralsprojekt. Den ena är att tidsplanen ska hållas och den andra gäller de mycket strikta kvalitetskraven.

”Det är inte ett alternativ att projektet fördröjs och slutdatumet flyttas inte oavsett vad som händer. Serverutrymmet har sålts på förhand och det måste finnas tillgängligt vid den utlovade tidpunkten.”

”I servercentralerna räcker det inte att allt bara fungerar felfritt. Alla detaljer måste vara förstklassiga eftersom man ofta tar kunder till servercentralerna för att visa dem att allting sköts in till minsta detalj. Renhetskraven ligger också ganska långt i linje med sjukhus.”

Driven av kunskapstörst

Antti Laine är utbildad diplomingenjör inom teknisk kemi. Dessutom är han utbildad arbetsledare inom produktionsekonomi på byggsidan samt besitter en farmaceutexamen. Hösten 2020 inledde han sina disputationsstudier i informationsteknologi vid Åbo Akademi vid sidan av arbetet. I studierna fokuserar han på servercentraler.

”Jag har alltid varit intresserad av att utveckla min kompetens och öka mina kunskaper. Jag läser ständigt allt jag kommer över. Jag tror att detta fortsätter så länge jag lever”, funderar Laine.

Laines utbildningsbakgrund omfattar alltså mycket annat än sådant som är förknippat med byggande och projektering. Detta anser han vara en rikedom.

”Vissa metoder och tekniker kan tillämpas även inom andra branscher än varifrån de härstammar. Åtminstone har jag själv upplevt att min mångsidiga utbildningsbakgrund är mycket nyttig”, säger han.

Laine uppmuntrar de unga som vill arbeta i byggbranschen att fästa vikt vid en sak: språkkunskaper. Det ger internationella möjligheter men det kan även visa sig vara nödvändigt i projekt som genomförs i Finland, vilket Laines egna erfarenheter visar.

”Flytande engelska behövs, eftersom det i regel är arbetsspråket i exempelvis servercentrals- och många andra projekt där internationella bolag är med. Dessutom lönar det sig att skaffa sig goda kunskaper i åtminstone ett, men gärna två andra viktiga språk.”

För Laine själv var det språkförmågan som öppnade dörrarna till servercentralernas underbara värld. Ända sedan studietiderna har den gett honom arbetserfarenheter på olika håll i världen.

”Jag har arbetat i USA, Australien, Sverige, Norge, Belgien, Frankrike, Tyskland, Bahrain och Saudiarabien. Vissa resor har varit korta byggplatsbesök och vissa har varit längre jobb, men de har alla varit lärorika.”

”De har get mig en fördomsfri attityd till hur man kan göra saker och ting. Ute i världen kan man inte utgå ifrån att allt ska göras som det görs hemma, utan man måste agera på omgivningens villkor och ta lärdom av det. Ju mer annorlunda och udda omgivningen är, desto mer kan man själv lära sig”, säger Laine.

Fascineras av Fimpecs jordnära sätt att arbeta

Antti Laines karriär började med tio års forskningsarbete inom kemibranschen. Därefter har servercentralerna sysselsatt honom hos olika arbetsgivare, däribland Google. I början av 2020 kom eller snarare återvände Laine till Fimpec som projektchef på dåvarande CTS Engtec, med ansvar för uppgifter förknippade med servercentraler.

”Jag arbetade faktiskt en tid på CTS Engtec tidigare. Det underlättade mitt beslut att ta denna position eftersom jag visste att här väntar ett trevligt och schysst gäng som är engagerat till sitt arbete. En schysst och god anda är något som är viktigt på arbetsplatsen och jag uppskattar även det att vi här arbetar på ett jordnära sätt. En enskild sak som jag ännu vill ta upp är att det här är en arbetsplats där man lätt kan diskutera med cheferna och att det inte finns några elfenbenstorn.”

Laine uppskattar också det att ansvar har lyfts fram som en av företagets viktigaste värderingar. Han anser att främjandet av en hållbar utveckling är viktigt också för honom själv.

”Det är en stor fråga och det är viktigt att kunna förbättra ansvaret på ett övergripande sätt. Detta kan å sin sida påverkas bäst i projektens förberednings- och projekteringsfaser.”

Laine arbetar på kontoret i Kotka. När kontoret grundades i början av 2020 var det samtidigt en bra sporre för att byta arbetsplats.

”Jag bor i Kotka och arbetade tidigare i Helsingfors. Min arbetsresa blev avsevärt kortare och jag får mer tid över som jag kan tillbringa till exempel med mitt 4,5-åriga barn. En viktig faktor är naturligtvis det att servercentraler är en viktig del av vår verksamhet, så det finns intressanta arbeten till buds.”

”Nu lever vi ju i intressanta tider i Finland vad beträffar servercentralsverksamheten. Om de lättnader i elbeskattningen som utlovats av regeringen förverkligas kan det i bästa fall ge en liknande investeringsvåg som i Sverige, varvid vi talar om miljardtals euro”, tillägger Laine till slut.

Alla nyheter