Vi tillhandahåller olika sektorer inom energibranschen med övergripande lösningar som hjälper våra kunder på färden mot utsläppssnål energiproduktion.

Energibranschen genomgår för närvarande en kraftig förnyelse mot en koldioxidfri framtid. Fimpec kan tillhandahålla övergripande lösningar för detta förändringsbehov. Projektlednings-, projekterings- och expertuppdrag till energibranschen hör till vår kärnkompetens som vi har mångsidig och lång erfarenhet av. Vi känner och behärskar de olika sektorerna inom energiindustrin och vi har framför allt kunskaper från projekt inom förnybar energi.

Vi kan tillhandahålla alla tjänster som behövs för att driva igenom projekt inom energiindustrin från förstudie till genomförande och driftsättning. I projekten utnyttjar vi också den erfarenhet vi skaffat oss av projektering och genomförande av stora industriprojekt samt våra kunskaper om exempelvis offentlig upphandling och dimensionering av kraftverksteknik.

Vi driver flexibelt igenom alla projekt på det sätt som projektet förutsätter och kunden önskar. Flexibiliteten avser såväl processerna, sökande av lösningar för byggandet som tidsplaner.  I energiprojekt kan vi genomföra ett totalservicekoncept (EPCM), leda projektet åt kunden eller som stöd för kunden eller tillhandahålla de projekterings- och projektledningstjänster som behövs i en viss projektfas. En av våra styrkor är vår IPD-genomförandemodell (integrated project delivery) som bygger på att vi agerar som en del av kundens projektorganisation.