Vi erbjuder omfattande lösningar för flera sektorer inom energibranschen till exempel för att stödja våra kunder i deras övergång mot utsläppssnål energiproduktion.

Fimpec har en stark expertis inom projektledning, projektering och expertuppdrag inom energisektorn, med omfattande erfarenhet och djup kunskap särskilt inom förnybar energi, vätgasproduktion och Power2X lösningar.

Vi hanterar alla aspekter av energiprojekt från förstudier till driftsättning. Vår erfarenhet av industriprojekt, kunskaper inom offentlig upphandling och expertis inom kraftverksteknik är avgörande för vårt framgångsrika genomförande av diverse energiprojekt.

Vi anpassar oss till varje projekt och kunds behov, oavsett om det gäller processer, lösningar för byggandet eller tidsplaner. Vi kan erbjuda olika servicenivåer, från totalprojektledning (EPCM) till att agera som en integrerad del av kundens projektorganisation genom vår IPD-modell (integrated project delivery).

Våra tjänster inom energisektorn

Projektledning

Utgångspunkten för Fimpecs projektledningstjänster är att vi är kundens intressebevakare och hjälper kunderna driva igenom projekten inom den givna tidsplanen och budgeten.

Projektering

Utgångspunkten för Fimpecs projektledningstjänster är att vi är kundens intressebevakare och hjälper kunderna driva igenom projekten inom den givna tidsplanen och budgeten.

Din kontaktperson

Sami Nissinen

Affärsdirektör
ENERGITJÄNSTER

+358 40 348 5401

Ari Laitinen

Försäljnings och utvecklingschef
ENERGITJÄNSTER

+358 40 718 8257

Jorma Paananen

Affärsdirektör, Infrastruktur
PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

+358 400 347 373

Tomi Vainio

Operativ direktör,
ENERGITJÄNSTER

+358 40 7027 777

Susanna Vähäsarja

Operativ och utvecklingsdirektör
ENERGITJÄNSTER

+358 40 348 5664