Fimpec kan ta ansvar för både investerares och användares fastighetsprojekt – och söker alltid det bästa möjliga genomförandet för respektive projekt.

Till fastighetsprojekt kan Fimpec tillhandahålla alla tjänster som behövs för projektgenomförande och tillhörande byggherreverksamhet helt enligt beställarens behov. I vår organisation finns projektledare och de experter som kunden behöver för att framgångsrikt sköta och projektera projektet.

Vi har erfarenhet av projekt som rör framför allt affärs-, logistik-, servercentrals- och produktionslokaler men även av offentliga utrymmen och bostadsbyggande. På projekteringssidan är servercentraler vår styrka och vi har gjort ritningar och andra planer för över 20 sådana.

I fastighetsprojekten betjänar vi både investerare och användare och vi förstår varderas specialbehov. Till projekten tillhandahåller vi vår kompetens om lokalutformning, byggherreverksamhet och övervakning. Framför allt till investerare kan vi även erbjuda våra tjänster kring fastighetsutveckling, som bidrar till att hitta ett sådant användningsändamål för fastigheten som ger avkastning.

I projektgenomförandet har vi inte begränsat oss till någon enskild modell, utan vi söker alltid det bästa möjliga genomförandesättet efter kundens behov. Vid sidan av vår kompetens inom fastighetssidan kan vi i detta sammanhang utnyttja Fimpecs omfattande erfarenhet av större och mindre projekt inom industrin och energibranschen.