Fimpec är en av de ledande konsulterna i Finland inom projektering och projektledning för servercentraler. Sedan 2008 har vi exempelvis utarbetat en generalplan (master plan) i över 20 servercentralsprojekt på olika håll i Finland.  Vid sidan av den egna, gedigna kompetensen har vi under den här tiden byggt upp ett starkt nätverk med de företag som levererar servercentraler.

Vi har förtjänat kundernas tillit och ett gott rykte i servercentralsprojekt genom framgångsrika projektgenomföranden där den överenskomna kvaliteten, tidsplanen och budgeten har hållits. Framgångarna beror på vår mycket skickliga och motiverade personal med goda språkkunskaper och en förmåga att sköta om våra kunder och uppfylla deras förväntningar. Detta lyckas vi göra genom att kombinera vår erfarenhet av fastighetsutveckling, vår förståelse för de särskilda tillförlitlighetskrav som gäller servercentraler samt vår flera årtionden långa erfarenhet av projektering och genomförande av industriprojekt samt våra nya förfaranden för energilösningar.

På den här grunden har vi kunnat erbjuda våra kunder något unikt. Vi har åtagit oss att tillhandahålla samma betjäning i toppklass även under de kommande årtiondena.

Din kontaktperson

Reijo Parkkinen

Försäljnings- och projektchef,
Servercentraler
ENGINEERING SERVICES

+358 400 682 272