Fimpec är en expert som är specialiserad på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult både i stora investeringsprojekt inom industrin och energibranschen och som expert inom fastighets- och infrasektorerna.

Den största drivande kraften i vårt arbete är vår passion för bättre och framgångsrika projekt. Vi samlar precis de toppexperter som ditt projekt behöver och vi får dem att spela ihop för att du ska nå dina mål. Vår egen framgång mäter vi i hur väl ditt projekt lyckas som helhet.

Vi nöjer oss inte bara med bästa möjliga slutresultat utan för oss är det viktigt hur man når det. Vårt samarbete bygger på öppenhet, ansvar, lyhördhet samt en förmåga att smidigt och kontinuerligt utveckla den egna verksamheten. Det vi lovar, det håller vi garanterat.

Vår erfarenhet och kompetens ligger i våra anställda. För oss är människorna inte resurser, utan individer, proffs, med kunskaper som kompletterar varandra. Vi vill att våra kunders utmaningar ska lösas av de bästa experterna, så vi satsar på en kontinuerlig utveckling av dem.

Vi är övertygade om att problem är till för att lösas. När vi koncentrerar oss på att göra vårt bästa nu, i vårt aktuella projekt i dag, ser vi till att morgondagen blir bättre för oss alla. Framtiden byggs genom dagens framgångar.

Vi är tjänsteleverantörer och -utvecklare och vår viktigaste resurs är vår kunniga och utvecklingsvilliga personal.

Jukka Nieminen

Vd