Fimpec är en framstående expert inom projektledning och projektering. Vi fungerar som projektkonsulter i stora investeringsprojekt inom industrin och energibranschen samt som specialister inom fastighets- och infrasektorn.

Vår drivkraft är passionen med att driva framgångsrika projekt. Vi samlar ihop de bästa experterna som ditt projekt behöver och samordnar allas entusiasm för att uppnå våra gemensamma mål. Vår framgång mäts med hur väl ditt projekt lyckas.

Vi strävar inte bara efter det bästa resultatet från vår synvinkel utan mäter också hur vi når dina. Vårt samarbete bygger på öppenhet, ansvar, lyhördhet och en ständig strävan att utveckla vår verksamhet. Vi levererar det vi lovar, med garanti.

Vår erfarenhet och kompetens ligger hos våra anställda. För oss är anställda inte bara resurser utan individer med unika kunskaper som kompletterar varandra. Vi strävar efter att lösa våra kunders utmaningar med de bästa experterna, genom kontinuerlig utveckling.

Vi är fast övertygade om att problem finns för att lösas. Framtiden formas av dagens framgångar.

Vi är tjänsteleverantörer och -utvecklare och vår viktigaste resurs är vår kunniga och utvecklingsvilliga personal.

Jukka Nieminen

Vd