På Fimpec strävar vi efter att göra infrastrukturprojekt så enkla och bekymmersfria som möjligt.

Våra tjänster inom infrastrukturbyggande omfattar allt från projektplanering, konstruktion och beslutsprocesser till entreprenadkonkurrensutsättning, projektledning och övervakning på byggarbetsplatsen, inklusive säkerhetskoordinatorns uppgifter.

Med omfattande erfarenhet av olika infrastrukturprojekt och flexibla arbetsmetoder kan våra experter säkerställa att varje projekt genomförs på bästa möjliga sätt, enligt kundens specifika krav och önskemål. Vi kan ta ansvar för hela infrastrukturprojektet eller erbjuda våra tjänster separat enligt projektets behov. Vårt mål är alltid att fungera som kundens partner och intressebevakare genom hela projektet, vilket innebär att övervaka kostnader, tidsplaner, kvalitet och säkerhet för att säkerställa en smidig och bekväm projektgenomförande för kunden.

Vi erbjuder våra tjänster både för enskilda infrastrukturprojekt och som en integrerad del av större projekt som involverar infrastrukturbyggande. Våra kunder inom infrastrukturbyggande inkluderar Trafikverket, städer och kommuner samt företag inom olika branscher och storlekar. Vi har långvariga samarbeten med många av våra kunder och har genomfört ett stort antal framgångsrika projekt tillsammans.

Våra tjänster inom infrastrukturbyggande omfattar bland annat:

Trafikleder, såsom vägar, järnvägar, och andra trafikområden, inklusive konstruktion av broar och andra specialstrukturer.

Vattendragsbyggande, inklusive vattenkraftverk, fiskvägar, kanaler och hamnkonstruktioner samt reningsverk.

Infrastrukturprojekt inom energibranschen, såsom kraftverk, vindkraftsprojekt, fjärrvärme-, el- och gasnät.