Nätfakturor

Namn: Fimpec Engineering Oy:s (CTS Engtec Oy)
FO-nummer: 2133526-4
Nätfakturaadress: 003721335264
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlarkod vid sändning från banknätet: DABAFIHH*
*Använd den här förmedlarkoden om det inte går att skicka fakturor direkt till Maventas förmedlarkod från det nätfakturaprogram som ni använder.

Mottagning av fakturor per e-post till skanningstjänsten

Adress för e-postfaktura: 21335264@scan.netvisor.fi

 • Vi hoppas att ni endast skickar fakturor till denna adress.
 • Skicka fakturorna till tjänstens e-postadress som PDF-bilagor och fakturabilagorna ska ingå i samma fil som själva fakturan.
 • Ni kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande bara varje faktura ingår som en separat filbilaga. Alla filer ska ha olika namn.
 • Storleken på ett e-postmeddelande är 5 MB.
 • PDF-filerna ska vara äkta PDF-dokument (PDF-version 1.3 eller nyare).
 • PDF-filerna får inte vara låsta eller skyddade med lösenord.
 • Dokumentets yttre mått får vara högst 210 x 297 mm.
 • De tillåtna tecknen i bilagornas namn är vanliga skrivtecken, a-z, A-Z, 0-9. Använd inte specialtecken för att namnge bilagorna.

Mottagning av fakturor per post till skanningstjänsten

Om ni inte kan skicka fakturan som nätfaktura eller per e-post, bör den skickas till följande postadress:

Fimpec Engineering Oy
21335264
PL 100
80020 Kollektor Scan

 • För att fakturan ska kunna förmedlas snabbt och pålitligt till mottagaren ska adressuppgifterna vara kompletta på såväl fakturan som kuvertet.
 • Skicka endast fakturamaterial till skanningsadressen. Posten läses in automatiskt till företagets reskontra och något annat material (till exempel kvitton, affärsgåvor, kreditkort och inträdesbiljetter) når inte mottagarna via denna kanal.
 • Använd helst endast svart färg på vit bakgrund i texten: det ger det tydligaste resultatet när uppgifterna på fakturan ska avläsas.
 • Häfta inte fakturor som skickas till skanningstjänsten.