Nätfakturaadress

Företagets uppgifter

Namn: Fimpec PMO Oy (Fimpec Oy)
FO-nummer: 2265287-8

Förmedlingsuppgifter

Nätfakturaadress: 003722652878
Förmedlarkod: 003721291126 (DABAFIHH vid sändning från banknätet)
Förmedlare: Maventa

E-postfakturaadress:

En PDF-faktura kan skickas per e-post till adressen
22652878@scan.netvisor.fi

Observera att fakturan och alla bilagor ska vara i en fil.

Sändning av pappersfakturor:

Om ni inte kan skicka fakturan som nätfaktura eller per e-post, bör den skickas till följande postadress:

Fimpec PMO Oy
22652878
PL 100
80020 Kollektor Scan

I alla sändningsformer ska mottagarens adressuppgifter vara utskrivna i sin helhet för att fakturorna ska förmedlas till mottagaren så snabbt som möjligt.