Vi tillhandahåller professionella projektlednings- och projekteringstjänster till våra kunder för att deras projekt ska lyckas på bästa möjliga sätt – inom budget och tidsplan.

Fimpecs projektlednings- och projekteringstjänster omfattar alla faser av och behov i investeringsprojekt från projektplanering till konstruktion, projektgenomförande och driftsättning. Vår Node-tjänst erbjuder lands- och språkspecifika kompetenser och nätverk inom projektering och projektledning.

Vi säljer tjänsterna flexibelt enligt projektets behov och omfattning. Vi kan ta över projektet på vårt ansvar som helhet i egenskap av EPCM-leverantör, tillhandahålla Owner’s Engineering (OE)-tjänster eller göra det inom ett eller flera delar av projektet.

En av våra särskilda styrkor är vår IPD-genomförandemodell (integrated project delivery) som bygger på att vi agerar som en del av kundens projektorganisation. Modellen har utvecklats för genomförande av stora industriprojekt, men den kan även användas för delhelheter.

I alla fall tillhandahåller vi våra specialister som specialiserat sig på projektledning och projektering och som har en tillräcklig förmåga att förstå sig på och lösa kundens problem, vårt kundorienterade, flexibla och kostnadsmedvetna arbetssätt vars värde kan mätas i pengar.

Projektledning

Utgångspunkten för Fimpecs projektledningstjänster är att vi är kundens intressebevakare och hjälper kunderna driva igenom projekten inom den givna tidsplanen och budgeten.

Projektering

Utgångspunkten för Fimpecs projektledningstjänster är att vi är kundens intressebevakare och hjälper kunderna driva igenom projekten inom den givna tidsplanen och budgeten.

Fimpec Node

Fimpec Node är ett helt nytt tjänstekoncept där internationell expertis möter investeringar inom industrin.

Försäljning