Vi tillhandahåller professionella projektlednings- och projekteringstjänster till våra kunder för att deras projekt ska lyckas på bästa möjliga sätt – inom budget och tidsplan.

Fimpecs projektlednings- och projekteringstjänster omfattar alla faser av och behov i investeringsprojekt från projektplanering till konstruktion, projektgenomförande och driftsättning. Dessutom levererar vi nyckelfärdiga industriautomationssystem. Vår nya Node-tjänst erbjuder lands- och språkspecifika kompetenser och nätverk inom projektering och projektledning.

Vi säljer tjänsterna flexibelt enligt projektets behov och omfattning. Vi kan ta över projektet på vårt ansvar som helhet i egenskap av EPCM-leverantör, tillhandahålla Owner’s Engineering (OE)-tjänster eller göra det inom ett eller flera delar av projektet.

En av våra särskilda styrkor är vår IPD-genomförandemodell (integrated project delivery) som bygger på att vi agerar som en del av kundens projektorganisation. Modellen har utvecklats för genomförande av stora industriprojekt, men den kan även användas för delhelheter.

I alla fall tillhandahåller vi våra specialister som specialiserat sig på projektledning och projektering och som har en tillräcklig förmåga att förstå sig på och lösa kundens problem, vårt kundorienterade, flexibla och kostnadsmedvetna arbetssätt vars värde kan mätas i pengar.

Projektledning

Utgångspunkten för Fimpecs projektledningstjänster är att vi är kundens intressebevakare och hjälper kunderna driva igenom projekten inom den givna tidsplanen och budgeten.

Projektering

Utgångspunkten för Fimpecs projektledningstjänster är att vi är kundens intressebevakare och hjälper kunderna driva igenom projekten inom den givna tidsplanen och budgeten.

Systemleveranser

Vi levererar nyckelfärdiga industriautomationssystem, som omfattar allt från konstruktion till integration samt lågspänningsinstallationer.

Fimpec Node

Fimpec Node är ett helt nytt tjänstekoncept där internationell expertis möter investeringar inom industrin.

Med erfarenhet har vi sett hur viktigt det är att ha bra kontroll över helheterna och att satsa i början av projketet om man vill att projektet ska lyckas, bli klart inom budgetramarna och uppsatt tidtabell.

Juha Katainen

Försäljning