Fimpec Node kombinerar internationell expertis och investeringar inom industrin

Fimpec Node är ett helt nytt tjänstekoncept där internationell expertis möter investeringar inom industrin. Tjänsten erbjuder lands- och språkspecifika kompetenser och nätverk inom projektering och projektledning. Ambitionen är att med tjänsten stärka Fimpecs internationella närvaro och samtidigt erbjuda företagets växande kundkrets inom industrin och energisektorn ännu bättre tjänster även i Finland.

Få hjälp av ett internationellt team

Fimpec Node erbjuder internationella kunder stöd av team som har den expertis och de nätverk som krävs för att verka utomlands. Tjänsten kombinerar Fimpecs kunskap och erfarenheter från omfattande internationella projekt med internationell kompetens som samlats i en arbetsmiljö vi kallar för Fimpec Node. Tjänsten lämpar sig lika bra för internationella finska företag som för utländska företag som kommer till Finland.

Karriärmöjligheter för internationella experter

Kärnan i Fimpec Node är internationella arbetsmiljöer för framför allt flerspråkiga internationella specialister som rekryteras för arbete som motsvarar deras expertis. I Finland finns ett stort antal sådana kunniga och drivna internationella proffs som inte nödvändigtvis hittat en kanal för att nå ut med dem. För dem innebär Fimpec Node nya möjligheter.

Fimpec Node i Otnäs

Första Fimpec Node öppnades i Otnäs stadsdel i Esbo i början av november. Otnäs var en naturlig plats att inleda verksamheten eftersom det är en aktiv miljö med många ambitiösa internationella studenter och erfarna experter.

Kontoret i Otnäs kommer att sysselsätta mellan 20–30 personer för vilka Node blir en möjlighet att utnyttja sin expertis. Målet är att skapa en internationell atmosfär präglad av en unik arbetskultur och egna arbetsmetoder.