Fimpec utför industriautomations- och instrumenteringsprojektering till olika branscher. Våra projektörers mångsidiga erfarenhet av olika industrisektorers processer och den specialkompetens som vi skaffat oss under en lång tid gör det möjligt för oss att genomföra även stora helheter, men vi har likaväl färdigheter att projektera enskilda processtyrningar.

Våra tjänster inom automationsprojektering omfattar projektets hela livscykel: utredning av alternativ och kostnader i förstudiefasen, förprojektering, detaljprojektering, underhållsprojektering och vi har resurser och kompetens även att sköta montageövervakning och driftsättning på plats. Tillsammans med våra tjänster inom applikationsprojektering för automation kan vi även ta hand om projektering av omfattande EIA-helheter.

Det tjänsten ger

  • Vår kompetenta och erfarna projektörsgrupp där den genomsnittliga arbetserfarenheten av projekteringsuppdrag är cirka 20 år.
  • Möjlighet att beställa även stora helheter från en leverantör och därigenom underlätta det för beställarorganisationen.
  • Högkvalitativ och effektiv projektering med moderna verktyg och beräkningsprogram.
  • Vår internationella erfarenhet som ger oss förståelse för och kunskaper om projektering för olika miljöer och behov.
  • Erfarenhet av att arbeta med stora utrustningsleverantörer, som också nyttjar våra projekteringstjänster.
  • Specialkompetens inom exempelvis explosionsfarliga miljöers automation och säkerhetsautomation.