Fimpec tillhandahåller övergripande lösningar för energibranschens projekteringsbehov. Vi behärskar olika energikällor och vi har kompetens inom och erfarenhet av förnybar energi samt ny teknik, såsom fjärde generationens fjärrvärmenät, fjärrvärmeackumulatorer samt värmepumpar. Våra kunder får mervärde av våra möjligheter att kombinera vår kompetens inom energibranschen med den erfarenhet vi erhållit från mångsidiga industriprojekt.

Våra tjänster omfattar alla tjänster som behövs i projektet från förstudier, utredningar och lönsamhetskalkyler till detalj- och underhållsprojektering. Vi driver igenom projekten på ett kostnadseffektivt sätt med fokus på det som är viktigast för kunden. Vi gör det kunden behöver, inget onödigt.

Det tjänsten ger

  • Tjänster och projekteringsunderlag enligt kundens behov.
  • Expertis för att genomföra projekt och konkurrensutsätta offentliga projekt.
  • Ett kostnadseffektivt och flexibelt arbetssätt.
  • Insikter i framtidens krav och utvecklingstrender.
  • Tillräckliga resurser för att genomföra även stora projekt.
  • Kompetens och erfarenhet som erhållits i praktiska projekt.