Fimpec projekterar kund- och processorienterat olika fabriks-, produktions- och andra byggnader. Projekteringen gör vi effektivt med moderna metoder enligt byggbestämmelserna. I projekteringen beaktar vi alltid de krav som processen, de omgivande anordningarna samt konstruktionerna ställer. Våra tjänster inom konstruktionsprojektering ansluter vi till projekteringen av processerna i produktionsanläggningen så vi kan vid behov ta ansvar för hela projektet.

Det tjänsten ger

I projekteringslösningarna tillämpar vi en helhetsapproach.

  • VI söker fungerande och skräddarsydda lösningar för varje enskilt fall tillsammans med beställare, arkitekter och andra intressenter.
  • Vi utnyttjar vår tidigare erfarenhet och vårt omfattande kunskapslager.
  • Våra erfarna projektörer känner till de olika byggmaterialens fördelar, möjligheter och begränsningar även ur produktionens och installationsmöjligheternas perspektiv.
  • I projekteringen beaktar vi alltid konstruktionernas och lokalernas användbarhet med beaktande av också livscykelkostnader och miljösynpunkter.