Fimpecs experter har mångsidig erfarenhet som gör det möjligt att designa maskiner och utrustningar för flera olika behov inom olika branscher. Tack vare vår kompetens och våra resurser kan vi projektera även stora helheter, men vi är flexibla vad beträffar projekteringsuppdrag som kräver specialkompetens och -expertis. Ofta är vårt arbete förknippat med produktutveckling.

Det tjänsten ger

  • Vår förmåga att ställa oss i våra engagerade kunders ställning och vår vilja att svara mot deras behov.
  • Våra möjligheter att projektera helheter eftersom vi kan kombinera vår maskintekniska kompetens med kompetensen inom elinstrumentering och elautomation.
  • Vår gedigna erfarenhet av förstudier som hjälper oss att redan i pilotfasen bedöma huruvida det lönar sig att genomföra projektet och vilka dess kostnader är.
  • Ingående beaktande av säkerhetsaspekter från riskkartläggning till bruksanvisningar.