Fimpec tillhandahåller omfattande processlösningar till olika industribranscher. Vi har en lång historia från processprojektering särskilt inom skogs-, kemi-, bioprodukts- och gruvindustrin. Vid sidan av nya projekt har vi även kunskaper om och erfarenhet av ombyggnader och reparationer av gamla anläggningar. Vi kan även föreslå energieffektiva lösningar tack vare Fimpecs omfattande erfarenheter av energibranschen.

Våra tjänster omfattar alla projekteringstjänster från förstudier, utredningar och lönsamhetskalkyler till detalj- och underhållsprojektering. Lösningarna planerar vi alltid med kunden och processen som utgångspunkt.

Det tjänsten ger

  • Fungerande och skräddarsydda lösningar, som vi söker tillsammans med beställare, arkitekter och andra intressenter för varje enskilt projekt.
  • Vårt flexibla arbetssätt som gör att samarbetet med oss är smidigt.
  • Våra kompetenta projektörer som har gedigen erfarenhet av internationella projekt.
  • Högkvalitativ projektering med moderna redskap.
  • Vår förmåga att utnyttja vår tidigare erfarenhet och vårt omfattande kunskapslager.