Vi tillhandahåller olika experttjänster inom teknisk beräkning för industrins behov med de nyaste beräkningssystemen. Den tekniska beräkningen är en välintegrerad del av Fimpecs projekteringsprocesser.

Vi behärskar på bred front industriella processer ända från enskilda konstruktionsdelar till anläggningshelheter och hela system från hållfasthetstekniska analyser till produktutveckling och till exempel tryckkärl och stålkonstruktioner. Vi har gedigen erfarenhet av olika projekteringssystem i Finland och i internationella projekt.

Det tjänsten ger

  • Omfattande beräknings- och experttjänster.
  • Processtekniska beräkningar, även flödestekniska processer.
  • Särskilda kunskaper om bland annat tryckkärl och stålkonstruktioner.
  • Våra experters mångfasetterade erfarenhet eftersom vi betjänar olika projekteringsprocesser.
  • Möjlighet att utnyttja vårt omfattade kunskapslager.