Fimpec har den specialkompetens som behövs för VVS-projektering till industrin, men vi utarbetar projekteringsunderlag för flera olika typer av objekt. Detta möjliggörs av projektörernas mångsidiga kompetens och vår flexibla organisation. Utgångspunkten för all projektering är kostnads- och energieffektiva lösningar som beaktar energibestämmelser och miljöklasser.