Ledarskap för alla projekt

Utgångspunkten för Fimpecs projektledningstjänster är att vi är kundens intressebevakare och hjälper kunderna driva igenom projekten inom den givna tidsplanen och budgeten. Dessa tjänster tillhandahåller vi inom alla våra branscher inom industrin, energibranschen samt inom infrastruktur- och fastighetssektorerna.

Våra projektledningstjänster är tillgängliga i alla projektfaser (förstudie och projektplanering, förprojektering, detaljprojektering, genomförande och övervakning) i den omfattning som kunden behöver.

Grunden för ett framgångsrikt projekt läggs i början

Erfarenheterna har visat att den nytta vi kan ge är störst om vi är med i projektet i ett så tidigt skede som möjligt. Då kan vi påverka de viktigaste besluten och kostnaderna mest. I förprojekterings-/projektplaneringsfaserna fattas ju de flesta beslut som är avgörande för projektgenomförandet samt budgeten och upp till 90 procent av kostnaderna spikas.

Detta är också den projektfas där man kan påverka kostnaderna mest. Dessutom är det här rätt fas att planera projektgenomförandet och förbereda de största anskaffningarna. Om vi är med redan i det här skedet kan vi hjälpa våra kunder att se de risker och fallgropar som gäller planerna, utarbeta realistiska planer och budgetar samt naturligtvis uppfylla dessa.