Vårt team har lång erfarenhet av tidshantering i stora och krävande projekt. Vi styr byggprojektets tidsmässiga fortskridande från projektplanering och produktion ända fram till att byggnaden tas i användning. Fimpecs tidsstyrning väver ihop projekteringsledning, inköp och produktion i en sömlös helhet. Effektivisering och minimering av slöserier enligt Lean-metoder är en viktig del av vårt arbete.

Tidsstyrning för byggprojekt:

 • Strategisk tidsplanering i projektplaneringsfasen
 • Hantering och styrning av projekteringstidtabeller
 • Övergripande tidsplan och inköpsplanering
 • Schemaläggning och tidsstyrning av byggarbetet
 • Last Planner, Pull Planning och TAKT (Lean-metoder)
 • 4D-visualisering, BIM-baserad tidsplanering
 • Samordning av tidsplaner mellan olika projektdeltagare
 • Vi representerar beställaren i projekterings-, byggplats-, samarbets- och tidsplaneringsmöten

Vi använder digitala verktyg och proaktiv styrning för att eliminera tidsmässiga risker innan de realiseras. Vårt mål är att varje projekt ska genomföras inom utsatt tid och budget. Fimpecs expertis inom tidsstyrning, BIM och kostnadsstyrning utgör ett komplett stöd för hela byggprojektet.

Det tjänsten ger

 • En lyckad tidsstyrning bidrar till högre kvalitet, logistisk effektivitet och en bättre arbetsmiljö på byggplatsen.
 • När projektets tidsplan håller undviker du samtidigt risken för entreprenadkonflikter.
 • Överlåt planeringen och projektstyrningen till professionella schemaläggare.
 • Våra samordnare säkerställer en sömlös kommunikation mellan projektering, inköp och produktion och ser till att tidtabellerna stämmer överens.
 • Mångsidig erfarenhet av både konventionella och mer avancerade metoder och teknologier för tidsstyrning.
 • Vi har dessutom erfarenhet av att bedöma entreprenadkonflikter och vet hur sådana kan förebyggas med rätt styrning.