Fimpecs byggherretjänster hjälper varje projekt att hitta precis de lösningar som lämpar sig för projektet, såsom den genomförandemodell som lämpar sig bäst för projektet. Med de rätta lösningarna säkerställer vi att projektet genomförs inom den angivna tidsplanen och budgeten. Våra experter har erfarenhet av såväl totalentreprenader, delade entreprenader, totalansvarsentreprenader som andra entreprenadformer.

I Fimpecs projekt utses alltid en expert som ansvarig för byggherreverksamheten och som vid behov arbetar som byggledare/projektchef i projektet. Utöver byggherreverksamheten tillhandahåller vi även kostnadshantering, tidsplanering och HSE-tjänster till projekten enligt kundens och projektets behov. Vid behov samlar vi ihop ett övervakarteam som stöd för kunden och genomförandefasen enligt projektstorlek och omfattning och som utöver byggteknisk övervakning även omfattar övervakning av fastighetsteknik och elarbeten. I mindre projekt kan byggledaren/projektchefen även ha andra projektlednings- och övervakningstjänster att sköta.

Vi tillhandahåller våra byggherretjänster inom alla våra branscher.

Det tjänsten ger

  • En erfaren expertorganisation som besitter omfattande yrkeskunskaper om byggherreverksamhet framför allt i projekt vars genomförandetid ska vara så kort som möjligt.
  • Omfattande byggherretjänster och stödtjänster med specialkompetens inom stora industriprojekt.
  • Vi tillhandahåller kunderna ett koncept som har finslipats, beprövats och modellerats för genomförande och förberedelse av projekt.
  • Vår högkvalitativa kompetens minskar våra kunders risker.