Fimpecs EPCM-tjänster ger ett tydligt och förutsebart sätt för att driva igenom ett investeringsprojekt. I egenskap av EPCM-serviceproducent leder vi projektet åt kunden eller som stöd för kunden eller så tillhandahåller vi de projektledningstjänster som kunden vill ha för de olika projektfaserna Vi svarar för all projektering, samordning och upphandling som behövs för investeringen samt för ledning och övervakning av byggandet enligt den budget och tidsplan som avtalats med kunden.

Med hjälp av tjänsten kan projektet drivas igenom på ett sätt som avtalats på förhand, med användande av hållbara lösningar och så att investeringen ger avkastning enligt kundens mål. I vår EPCM-utförandeentreprenad med totalfunktion ingår följande servicehelheter, vilka även kan köpas separat.

 • Ledning av projektutveckling och projektering.
 • Ledning av tillståndsprocesser.
 • Projektering samt administration av projekteringsdata och projektdokumentation.
 • Mängddata, tidsplan och anskaffningar.
 • Ledning och övervakning av byggplatsen i byggskedet.
 • Uppgifter vid driftsättning och överlåtande.

Det tjänsten ger

 • Det egna resursbehovet är litet. Kunden kan koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet.
 • Kunden kan ständigt påverka projektframskridandet.
 • Tjänsten är flexibel.
 • Informationen överförs och beslut fattas snabbt.
 • Projektet kan startas snabbt eftersom man på en gång köper både administrations- och projekteringstjänster för projektet.
 • Vår tjänst inkluderar alltid goda tekniska och processlösningar samt ett kompetent expertteam.