I Fimpecs tjänster inom fastighetsutveckling kombineras erfarenhet av och kännedom om fastighetsbranschen och dess marknad samt kompetens inom projektledningstjänster. Vi genomför framför allt fastighetsutvecklingsprojekt där byggnadens användningsändamål byts eller effektiviteten förbättras. Det kan röra sig om exempelvis byggnader som saneras, rivs eller byggs ut. Vi hjälper våra kunder att de objektets alla möjligheter och hela potential samt att hitta rätta och ekonomiska lösningar för att svara mot fastighetens kommande användningsändamål och höja dess värde.

Vi har kunskaper om utveckling av olika typer av fastigheter från affärslokaler till produktionslokaler och även offentliga lokaler. I det här arbetet är vi inte bundna till någon viss modell, utan vi följer kundens behov. När vi är med i ett tillräckligt tidigt skede kan vi tillhandahålla information om den erforderliga investeringens kostnader och lönsamhet eller så kan vi hitta en ny ägare i vars strategi objektet passar in.

Det tjänsten ger

  • Alternativa, grundade alternativ som kunden kan välja mellan.
  • Vi kombinerar den långa och mångsidiga erfarenheten hos våra experter inom fastighetsbranschen med den lednings som finns inom Fimpecs projektledningstjänster.
  • Närvarobaserad lokalkännedom har vi i huvudstadsregionen och på våra andra verksamhetsställen i Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Uleåborg och Åbo.