Vi sköter alla uppgifter förknippade med byggherreverksamhet för fastighetstekniskt byggande, till exempel kostnadskalkyler, konkurrensutsättning av projektering samt projektlednings- och övervakningstjänster i byggfasen. Med Fimpecs etablerade projektledningsmodell säkerställer vi att de kvalitetskrav som ställts för projektet uppfylls.

Våra experter har mångsidiga kunskaper om projekterings- och entreprenaduppgifter kring fastighetsteknik. Tack vare flera årtiondens erfarenhet känner vi även myndigheterna utmärkt. Vår kompetens låter oss driva igenom även utmanande fastighetstekniska projekt till såväl affärs- och kontorsbyggande, offentligt byggande som till industrins investeringsobjekt.

Det tjänsten ger

  • Ändamålsenliga VVSE-ritningar och handlingar som uppfyller kvalitetskraven och beaktar installationsaspekterna.
  • Realistisk tidsplanering av projekteringsarbetet och färdigställande av projekteringsunderlaget då det behövs.
  • Uppfyllande av krav på kvalitet, energieffektivitet och inomhusluft.
  • Hantering av den fastighetstekniska helheten baserat på omfattande erfarenhet.
  • En positiv, öppen och lösningsorienterad ledning.