Byggnadsinformationsmodeller (BIM) är visuella och virtuella modeller av projekt som från projektplaneringen framåt används för att sammanställa all information som behövs för projektrelaterade beslut och underhåll.

Fimpecs enhet för kostnadsstyrning har en unik approach till att sammanställa digital information om byggprojekt. Vår ledstjärna som särskiljer oss från andra aktörer i branschen är ”BIM – QIM – LEAN”.

 • BIM Digital modellbaserad informationshantering
 • QIM Mängdberäkning och hantering av kostnadsinformation
 • LEAN Process- och tidsstyrning

Vi erbjuder BIM-samordning, konsulttjänster och BIM-ledning med erfarenhet av över 300 projekt. Vi utnyttjar BIM-modeller på ett pålitligt, konsekvent och kostnadseffektivt sätt för att uppnå målen i allt från projektering till produktion och underhåll.

BIM Managers:

 • Leder måluppställningen och BIM-modelleringen i krävande projekt
 • Bevakar beställarens intressen i BIM-relaterade frågor
 • Ansvarar för utveckling av BIM-processer på företagsnivå

BIM-samordnare:

 • Verifierar att planer och ritningar är fria från konflikter
 • Kvalitetssäkrar BIM-modeller
 • Bistår med styrning och samordning av projekteringsarbetet
 • Säkerställer modellernas användbarhet vid inköp, kalkyler och produktion

Vårt team ser till att BIM-modelleringen för ditt projekt går till på rätt sätt från första början, effektiviserar arbetet för alla parter och producerar tillförlitlig information för mängdavtagning och kostnadsstyrning (QIM) samt tidsstyrning (LEAN).

Det tjänsten ger

 • Identifiera projekteringsfel med hjälp av BIM-modeller i god tid före byggarbetet påbörjas.
 • BIM-modellerna säkerställer att alla har en gemensam uppfattning av projektet.
 • Vi hjälper dig att starta och styra modelleringsprocessen i rätt riktning från första början.
 • Du får frihet att fokusera på ledning och samordning under projekteringsmötena.
 • Vi säkerställer kostnadseffektiva modelltekniska granskningsrutiner för ditt projekt.
 • Du undviker kostsam rekrytering och inskolning av BIM-samordnare.
 • Du får flexibla samordnarresurser för hela projektet.
 • Förutom BIM-samordnare får du stöd av ett komplett team av modellgranskare.
 • Du säkerställer tillförlitliga BIM-modeller för dina kalkyler och din produktion.