Vi levererar nyckelfärdiga industriautomationssystem, som omfattar allt från konstruktion till integration samt lågspänningsinstallationer. Till våra kompetensområden hör projektering av elsystem, utveckling av automationsprogram och sammanställning av automationsskåp. Inom Fimpec-koncernen står OÜ SystemTest för systemleveranserna. Det rör sig om en innovativ ingenjörsbyrå som nyttjar nyaste teknik och den nyaste utrustningen i sitt arbete.

» www.systemtest.ee/en/

Vi tillhandahåller lösningar för följande branscher:

  • Energi
  • Infrastruktur
  • Gaser och kemikalier
  • Träindustrin
  • Produktionslinjer.

Våra styrkor är

  • Lång erfarenhet av industriautomation och praktiskt genomförande av eltekniska projekt.
  • Möjlighet att utnyttja våra samarbetspartners know-how och tekniska support: Siemens, Turck, Banner och Comat.
  • Intern synergi mellan experter i olika branscher (systemingenjörer, IT-ingenjörer, elingenjörer) och ett omfattande professionellt nätverk är en fördel när man arbetar med olika applikationer.
  • Förmåga att integrera oss i kundens processer och tillhandahålla nyckelfärdiga lösningar.