Fimpecissä työskentelee tällä hetkellä yli 440 asiantuntijaa, jotka ovat omien alojensa huippuosaajia. Meidät koetaan houkuttelevaksi työpaikaksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia kiinnostaviin työtehtäviin ja oman osaamisen kehittämiseen. Tästä kulttuurista haluamme pitää kiinni ja siksi panostamme henkilöstömme ammatilliseen kehittymiseen ja koulutukseen, jotta voisimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla uusinta tietämystä ja menetelmiä hyödyntäen.

Mietimme myös jatkuvasti, millä tavalla pystymme kannustamaan ja mahdollistamaan henkilöstömme osaamisen kehittämistä juuri meidän työyhteisöömme sopivalla tavalla. Kysehän on kuitenkin huippuammattilaisista, joiden osaamistarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Näitä asioita olemme määritelleet oppimispolitiikassamme, joka perustuu vahvaan uskoon yksilön omasta vastuusta, motivaatiosta ja halusta oppia.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijämme on päävastuussa omasta oppimisestaan ja ammattitaidon kehittämisestään omien kiinnostuksen kohteiden ja toivotun urakehityksen näkökulmista. Yrityksenä haluamme puolestaan kannustaa ja tukea jokaisen yksilön aktiivista oppimista. Kartoitamme erilaisia koulutuksia ja oppimisalustoja, jotta jokainen työntekijämme voi kehittää omia taitojaan ja mahdollistaa ammatillisten tavoitteidensa saavuttamisen. Tämän päämäärän toteuttamista varten olemme muun muassa perustaneet Fimpec Akatemian, josta lisää myöhemmin.

Toinen olennainen asia oppimispolitiikassamme on oppiva organisaatiokulttuuri. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään organisaatiokulttuuria, jossa oppiminen ja tiedonjakaminen ovat arkipäivää. Tämä tarkoittaa kannustamista avoimeen kommunikointiin, tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön eri tiimien ja osastojen välillä. Ajatuksena on, että jokainen työntekijä voi toimia mentorina toisilleen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kehitämme jatkuvasti työohjausta ja mentorointia. Tämä on aivan erityisen tärkeä asia, koska jo klassikoksi muodostuneen Robert Eichingerin ja Michael Lombardon 70:20:10 mallin mukaan valtaosa henkilöstön kehittymisestä ja oppimisesta tapahtuu työssä sekä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Kollegoiden vertaistuki on olennainen asia ja sen tarjoaminen fimpecläinen tapa toimia.

Fimpec Akatemia auttaa löytämään oppimisväyliä

Edellä mainittu Fimpec Akatemia toimii oppimispolitiikkamme tukena. Sen tehtävänä on toteuttaa oppimispolitiikkaa käytännön tasolla. Tämä tarkoittaa henkilöstömme oppimistarpeiden jatkuvaa kartoitusta sekä näihin tarpeisiin vastaavien koulutusten etsimistä ja henkilöstön informoimista niistä. Tarvittaessa järjestämme Fimpec Akatemiassa myös koko Fimpecin ja organisaatiomme eri osa-alueiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, mikäli ilmenee sellaisia tarpeita, jotka koskettavat useita henkilöitä. Esimerkiksi syksyllä 2023 vietiin lävitse projektipäällikkökoulutus.

Pääpaino on ollut kuitenkin itsenäisesti suoritettavissa kursseissa, joista on nykyään valtavasti tarjontaa lyhyistä täsmäkoulutuksista isoihin oppimiskokonaisuuksiin, joita työntekijämme voivat suorittaa omaa ammatillista osaamista kehittääkseen. Haasteeksi olemme tunnistaneet hyvien koulutusten sekä niiden haku- ja järjestämisajankohtien selvittäminen ja muun muassa tähän tarkoitukseen Fimpec Akatemia on perustettu. Palautteen mukaan kynnys koulutukseen osallistumiseen on madaltunut, kun olemme pystyneet tarjoamaan nämä tiedot. Henkilöstömme on hyödyntänyt muun muassa puhtaan siirtymän, johtamisen ja mentoroinnin koulutuksia, mutta tarjolla on jatkuvasti laaja kattaus eri koulutuksia, myös esimerkiksi työhyvinvointiin liittyvistä aiheista.

Fimpec Akatemian etsimän ja tuottaman koulutustarjonnan lisäksi itsensä kehittäminen ja sen tavoitteet ovat keskeinen aihe esihenkilön ja työntekijän välisessä kehityskeskustelussa.

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia

Yksi osa oppimiseen liittyvää toimintaa on yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Fimpec on perinteisesti tarjonnut harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja eri alojen opiskelijoille edistääkseen heidän valmistumistaan. Käymme oppilaitoksissa myös kertomassa, millaista työelämä on kaltaisessamme asiantuntijaorganisaatiossa. Lisäksi osa asiantuntijoistamme luennoi omasta erityisalastaan eri oppilaitoksissa.

Oman henkilöstömme näkökulmasta osallistuminen oppilaitosyhteistyöhön mahdollistaa tällaisesta toiminnasta kiinnostuneille osaamisen laajentamisen uudelle alueelle, johon liittyy tiedon jakamisen lisäksi oman osaamisen ja työelämäkäsitysten arviointia. Omasta kokemuksesta voin sanoa sen olevan jännittävää, mutta myös palkitsevaa.

Kirjoittaja Pekka Silvennoinen on pitkän linjan automaatioinsinööri, joka innostui opiskelemaan ammatilliseksi opettajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jamkin, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa työskennellessään Fimpecillä. Nykyään hän toimii Fimpec Akatemian kehityspäällikkönä ja opettaa lisäksi Jamkissa.

Lisätietoja
Pekka Silvennoinen
Competence Development Manager, Fimpeec Akatemia
puh. +358 50 4639 640
email: pekka.silvennoinen(at)fimpec.com

Palaa uutisiin