Ajattelemme Fimpecissä, että onnistunut infrarakentamisen hanke on asiakkaalle helppo ja vaivaton – ja osaavana kumppanina toimimme sen mukaisesti.

Fimpecin infrarakennuttamisen palvelut kattavat kaiken hankesuunnittelusta, suunnitteluttamisesta ja päätösten valmistelusta urakoiden kilpailuttamiseen, projektien johtamiseen ja valvontatehtäviin työmaalla mukaan lukien turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.  Asiantuntijoidemme laaja kokemus erilaisista infrahankkeista ja projektimalleista sekä joustava toimintatapamme mahdollistaa hankkeen läpiviemisen asiakkaan toiveita vastaavalla, parhaalla mahdollisella tavalla.

Voimme vastata infrarakentamisen hankkeesta kokonaisuutena tai palveluitamme voidaan ottaa käyttöön erikseen projektin tarpeiden mukaan. Työnjaosta sovimme aina tapauskohtaisesti, mutta suurin hyöty osaamisestamme saadaan, kun toimimme asiakkaidemme edunvalvojana ja kumppanina koko hankkeen ajan. Silloin valvomme projektin aikana sen kustannuksia, aikatauluja, toteutusvaiheen laatua sekä turvallisuutta – ja teemme hankkeesta helpon ja vaivattoman asiakkaalle. Palvelumme ovat käytettävissä sekä erillisissä infrahankkeissa että osana laajempia hankkeita, joihin kuuluu infrarakentamista.

Infrarakennuttamisen asiakkaitamme ovat muun muassa Väylävirasto, ELY-keskukset, kaupungit ja kunnat sekä eri alojen yritykset. Monien kanssa teemme jatkuvaa yhteistyötä ja olemme toteuttaneet yhdessä useita hankkeita. Palvelumme ovat käytettävissä infrarakentamisen eri osa-alueilla:

Liikenneväylät, kuten tiet, kadut, radat, muut liikennealueet sekä niihin liittyvät taitorakenteet kuten sillat ja muut erikoisrakenteet. Kasvava palvelumme on toimia päällystämisen asiantuntijana ja valvojana.

Vesistörakentamisen infrahankkeet, kuten vesivoimalaitokset, kalatiet, kanavat ja satamarakenteet sekä vedenpuhdistamot.

Energia-alan infrahankkeet, kuten voimalaitokset ja tuulivoimahankkeet sekä kaukolämpö-, sähkö- ja kaasuverkot.