Meneillään oleva energiamurros mullistaa lämmityksen ja jäähdytyksen teknologiat ja liiketoimintamallit. Tuotanto muuttuu kovaa vauhtia hiilineutraaliksi esimerkiksi sähköistymisen myötä. Lämpöpumput, sähkökattilat ja suuren kokoluokan energiavarastot yleistyvät, verkkojen dynamiikka muuttuu hajautetun tuotannon ja kaksisuuntaisuuden myötä. Teknologian kehittyessä uudet innovatiiviset ratkaisut niin geoenergiassa kuin Power-to-X-sovelluksissa kehittyvät nopeasti.

Lämmitys- ja jäähdytys eivät ole enää irrallisia liiketoimintoja, vaan sektori-integraation myötä ne kytkeytyvät ympäröivään infrastruktuuriin: sähköverkkoihin, liikenteeseen ja muuhun teollisuuteen. Myös loppuasiakkaat vaativat enemmän, niin lämmön alkuperän osalta kuin myös palvelu- ja hinnoittelumalleilta. Alueelliset ja asiakaspään energiaratkaisut yleistyvät, mikä vaatii energiayhtiöiltä ketteryyttä ja uusia toimintamalleja.

Me Fimpecissä olemme valmiita vastaamaan näihin haasteisiin. Palvelumme kattavat niin perinteiset kuin uudet innovatiiviset ratkaisut kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmän tuotannosta ja siirrosta aina asiakaslaitteisiin, ja pystymme olemaan hankkeissa mukana aina ensimmäisistä tiekartoista hankekehityksen kautta toteutussuunnitteluun ja projektinjohtoon sekä käyttöönottoon.

Lue lisää osaamisestamme